SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Dekoracja55-lecieIIefekt
REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK 2018/2019

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy zaprasza dzieci z rocznika 2011 i ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019. Warunkiem dokonania zapisu do klasy pierwszej jest wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. W przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym, wymagana jest opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dotycząca możliwości rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dziecko. Nabór do klas pierwszych obowiązuje dzieci z rocznika 2011, w przypadku dzieci młodszych jest to kwestia decyzji rodziców/opiekunów prawnych.

Terminy zapisów w systemie internetowym: od 1 marca do 22  marca 2018 roku.

Ważne! W przypadku dzieci spoza obwodu szkoły równocześnie z zapisaniem dziecka w systemie internetowym KONIECZNE jest złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 1 marca do 23 marca 2018 r.

Aby dopełnić formalności bez problemów, należy posiadać przy sobie:

  • PESEL dziecka,
  • dowód osobisty (jednego z rodziców/opiekunów prawnych).

Rodzicu! Zapoznaj się z kryteriami i terminami naboru uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2018/2019: TUTAJ.
Niezbędne do dokonania formalności formularze będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły. Ewentualne pytania można zadawać telefonicznie pracownikom sekretariatu (tel. 52 37 305 54).

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2018/2019


Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy zaprasza dzieci z rocznika 2012 i ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019. Warunkiem rozpoczęcia nauki naszej szkole jest zapisanie dziecka w systemie internetowym, złożenie odpowiedniej dokumentacji i pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej.

Terminy zapisów w systemie internetowym: od 20 marca do 6 kwietnia 2018 r.

Przypominamy! Równocześnie z zapisaniem dziecka w systemie internetowym KONIECZNE jest złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 20 marca do 7 kwietnia 2018 roku.

Aby dopełnić formalności bez problemów, należy posiadać przy sobie:

  • PESEL dziecka,
  • dowód osobisty (jednego z rodziców/opiekunów prawnych).

Prosimy o dokładne zapoznanie się kryteriami i terminami naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2018/2019: TUTAJ.
Niezbędne do dokonania formalności formularze będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły. Ewentualne pytania można zadawać telefonicznie pracownikom sekretariatu (tel. 52 37 305 54).
 

ZAPRASZAMY!
Dyrekcja
i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 41
w Bydgoszczy