SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl
W 2015 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" przekazało naszej placówce 3143 zł. Kwota ta pozwoliła zakupić nowy Sztandar szkoły.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dekoracja55-lecieIIefekt

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK 2017/2018

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy zaprasza dzieci z rocznika 2010 i ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018. Warunkiem dokonania zapisu do klasy pierwszej jest wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. W przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym, wymagana jest opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dotycząca możliwości rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dziecko. Nabór do klas pierwszych obowiązuje dzieci z rocznika 2010, w przypadku dzieci młodszych jest to kwestia decyzji rodziców/opiekunów prawnych.

Terminy zapisów w systemie internetowym: od 20 kwietnia do 4 maja 2017 roku.

Ważne! W przypadku dzieci spoza obwodu szkoły równocześnie z zapisaniem dziecka w systemie internetowym KONIECZNE jest złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 20 kwietnia do 5 maja 2017 r.

Aby dopełnić formalności bez problemów, należy posiadać przy sobie:

  • PESEL dziecka,
  • dowód osobisty (jednego z rodziców/opiekunów prawnych).

Rodzicu! Zapoznaj się z kryteriami i terminami naboru uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2017/2018: TUTAJ.
Niezbędne do dokonania formalności formularze będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły. Ewentualne pytania można zadawać telefonicznie pracownikom sekretariatu (tel. 52 37 305 54).

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2017/2018


Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy zaprasza dzieci z rocznika 2011 i ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018. Warunkiem rozpoczęcia nauki naszej szkole jest zapisanie dziecka w systemie internetowym, złożenie odpowiedniej dokumentacji i pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej.

Terminy zapisów w systemie internetowym: od 19 kwietnia do 4 maja 2017 r.

Przypominamy! Równocześnie z zapisaniem dziecka w systemie internetowym KONIECZNE jest złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 roku.

Aby dopełnić formalności bez problemów, należy posiadać przy sobie:

  • PESEL dziecka,
  • dowód osobisty (jednego z rodziców/opiekunów prawnych).

Prosimy o dokładne zapoznanie się kryteriami i terminami naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2017/2018: TUTAJ.
Niezbędne do dokonania formalności formularze będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły. Ewentualne pytania można zadawać telefonicznie pracownikom sekretariatu (tel. 52 37 305 54).
 

ZAPRASZAMY!
Dyrekcja
i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 41
W Bydgoszczy