SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

pko sko 950x200 male

 

 

 

ZASADY ZWROTU ŚRODKÓW DLA KLAS W RAMACH 40% Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW

 LogoRadyrodzicówSzanowni Państwo!

W związku z licznymi pytaniami rodziców o termin rozliczeń oraz wypłat z tyt zwrotu 40% kwot z funduszu RR oraz problemem z rozliczeniem się z zakupów do końca maja -  informujemy, że termin rozliczeń został  wydłużony do dnia 15 czerwca 2018 roku. Wnioskowanie odbywa się przez skarbników, którzy składają wniosek do RR poprzez przesłanie skanu/zdjęć  faktur z opisem na odwrocie "wydatek z tytułu zwrotu 40% z funduszu Rady Rodziców dla klasy....."  We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na które zostaną przelane środki. Wszelką korespondencję i pytania proszę kierować za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypłaty 40% odbywają się w ustalony przez Radę Rodziców sposób: https://rrsp41bydgoszcz.wordpress.com/2018/03/18/uchwala-w-sprawie-40-procent-skladek/

1. 40% środków wpłaconych przez klasy na fundusz Rady Rodziców w danym roku szkolnym jest funduszem celowym, na rzecz danej klasy, zwanym dalej „40% składek”.
2. Wpłacone środki zostaną wykorzystane przez klasę zgodnie z wewnętrznymi decyzjami klas, a wydatki zostaną udokumentowane fakturami.
3. Wypłata środków z 40% składek odbywać się będzie jedynie na wniosek Skarbnika Klasowego działającego w porozumieniu z Trójką Klasową w terminie do końca maja 2018 r.
4. W przypadku wypłat z 40% składek za wniosek uznawana będzie faktura wystawiona na Radę Rodziców opatrzona (na odwrocie) opisem i podpisana przez Skarbnika klasowego.
5. Niepobrane/ niewykorzystane przez Skarbnika klasowego środki przechodzą na kolejny rok szkolny zasilając pulę środków danej klasy.
6. Wychowawca klasy nie może samodzielnie rozporządzać środkami klasy zgromadzonymi na funduszu 40 % składek. Wychowawca chcący dokonać zakupu na rzecz klasy ze środków z 40% składek konsultuje taką decyzję ze Skarbnikiem klasowym. W każdym przypadku to Skarbnik klasowy przedkłada wniosek/ opisaną fakturę Skarbnikowi Rady Rodziców.
7. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na które zostaną przelane środki. W szczególnych przypadkach środki mogą zostać wypłacone gotówką Skarbnikowi Klasowemu.

https://rrsp41bydgoszcz.wordpress.com/finanse/

Zaległych wpłat klasowych na RR można dokonywać na: NR KONTA BANKOWEGO: 66 1020 1462 0000 7602 0330 2106. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 
Przewodnicząca Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 41
w Bydgoszczy
Marlena Hypszer