SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

 

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła bierze udział w  ogólnopolskim programie pod patronatem Gazety Wyborczej SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. Celem programu jest szukanie odpowiedzi jak w uczeniu się i w nauczaniu  wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Szkoła z klasą  2.0 motywuje nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych oraz  tworzenie scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem TIK a także promuje Szkolne  Kodeksy 2.0, czyli zasady korzystania z nowych technologii w edukacji Kolejna  edycja rusza pod hasłem zasobów 2.0. W projekt zaangażowali się nauczyciele z  całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą  kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i  twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że  stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też  rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze  źródeł informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

KODEKS 2.0 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 im. ROMUALDA TRAUGUTTA W BYDGOSZCZY

1.Wykorzystujemy nowoczesne technologie mądrze i  twórczo.

2. Pamiętamy,  że komputer i Internet to źródło wiedzy i narzędzie pracy, a nie zabawka.

3. Wykorzystujemy  zasoby Internetu w nauce i prosimy   nauczycieli oraz rodziców o wsparcie i pomoc.

4. Wypracowujemy  z nauczycielami zasady odrabiania prac domowych oraz wykonywania  projektów z wykorzystaniem nowoczesnych  technologii.

5. Poszukujemy  ciekawych materiałów edukacyjnych, stron, filmów, prezentacji  i wymieniamy się informacjami na ich temat.

6. Uczymy się  obsługiwać programy przydatne do nauki, jak Word i Paint oraz przeglądarki  internetowe.  Internet to nie tylko GG,  gry i Facebook.

7. Korzystamy  ze sprzętu komputerowego dostępnego na terenie szkoły oraz Internetu w czasie  przerw oraz przed i po lekcjach.

8. Wypracowujemy  system komunikacji nauczyciel – uczeń – rodzic za pośrednictwem poczty e-mail,  e-dziennika i strony internetowej szkoły.

9. Nie  „ściągamy” z Internetu i szanujemy prawa autorskie – opracowujemy dostępne  materiały i wskazujemy źródła informacji.

10. Opracowujemy  zasady bezpiecznego i uczciwego korzystania z Internetu i upowszechniamy je  wśród rówieśników i rodziców.

11. Surfujemy  w sieci bezpiecznie - nie udostępniamy informacji o sobie i nie ufamy obcym.

12. Nie  kradniemy – korzystamy tylko z legalnych lub darmowych programów.

13. Nie  krzywdzimy innych użytkowników sieci– nie zamieszczamy cudzych zdjęć i danych w  Internecie bez zgody zainteresowanych.

14. Szanujemy  innych użytkowników sieci - Internet to nie pole bitwy i nie służy do kłótni,  obrażania i prześladowania innych.

Zajrzyj na stonę internetową, która promuje akcję: https://www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero

 

http://swidnica24.pl/wp-content/uploads/2011/09/internet1.jpeg