SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

PATRONI ROKU 2017

 

 20170222 103341-2

Fot. 1.: Gablota "Patronów Roku 2017", która znajduje się na holu II piętra naszej szkoły.
Autorzy: Alicja Essuman-Mensah i Gracjan Czapiewski

Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronó, z tej okazji w naszej szkole będziemy upowszechniać wiedzę na temat: Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i bł. Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 jest również Rokiem Rzeki Wisły. Poniżej prezentujemy informacje na temat tegorocznych Patronów.

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) - polski działacz społeczny i niepodległościowy, twórca Legionów Polskich, naczelny wódź Armii Polskiej, naczelnik państwa w latach 1918-1922, pierwszy marszałek Polski, przywódca sanacji i dwukrotny premier w okresie międzywojennym. Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. Już za życia stał się postacią owianą legendą, symbolizującą odrodzenie Polski po latach niewoli. Został pochowany w krypcie Św. Leonarda na Wawelu (1937 trumnę przeniesiono do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów), jego serce spoczęło w grobie matki na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Marszałek był posiadaczem znaczącej liczby krajowych, jak i zagranicznych orderów i odznaczeń.  Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 roku 150. rocznicą urodzin - jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków".

JÓZEF KONRAD – KORZENIOWSKI, także Joseph Conrad - Korzeniowski (1857-1924)
- syn polskich zesłańców syberyjskich, pisarz piszący w Anglii i po angielsku, pierwszoplanowa postać literatury światowej. W grudniu 2017 obchodzona będzie 160. rocznica Jego urodzin. Lord Jim – najwybitniejsze dzieło autora - łączy dwóch patronów 2017 roku. Powyższa powieść była ostatnią lekturą Józefa Piłsudskiego przed śmiercią.

ADAM CHMIELOWSKI
to Święty Brat Albert, (1845-1916) - założyciel zgromadzenia albertynów i albertanek, malarz, święty Kościoła katolickiego znany z pracy dla biednych i bezdomnych. W ubiegłym roku minęła setna rocznica Jego śmierci. W tym roku mija 130 lat od chwili przywdziania przez Niego habitu.

HONORAT KOŹMIŃSKI
, właściwie Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński (1829-1916) to polski kapucyn, teolog, prezbiter, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego, w październiku 1988 r. beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

TADEUSZ KOŚCIUSZKO (1746-1817) to inżynier wojskowy, polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, polskiego powstania narodowego przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku.  "Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki" - zaakcentowano w przyjętej uchwale. Został pochowany na Wawelu. W 2017 roku minie 200 lat od Jego śmierci.

RRW2017C
Fot. 2.: Szkolny logotyp Roku Rzeki Wisły 2017, autor: Gracjan Czapiewski

 

WEJDŹ NA STRONĘ OBCHODÓW ROKU RZEKI WISŁY 2017


Rok 2017 jest również Rokiem RZEKI WISŁY. 550 lat temu, w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. "Wisła - królowa polskich rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu - to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia tak różnorodnie kształtowana przez naturę i ludzi, wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju. Jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym - potrzebuje przemyślanej strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań" - czytamy w uchwale. Ustanawiając rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły "Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego".

koronacja2017a

Fot. 3.: Logotyp Jubileuszu Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej,
umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły za zgodą Zakonu Paulinów z Jasnej Góry.

W 2017 roku również będziemy obchodzili – wymiarze ogólnopolskim  300-LECIE KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze odbyła się 8 września 1717 roku. Obraz został przyozdobiony złotymi koronami Kapituły Watykańskiej z woli papieża Klemensa XI. Koronacji dokonał biskup chełmski Krzysztof Szembek, a na uroczystość przybyło wówczas ok. 200 tys. Pielgrzymów. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny nie tylko w aspekcie religijnym, ale i społecznym, patriotycznym oraz kulturowym, ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej" - czytamy w uchwale.

 

STRONA INTERNETOWA POŚWIĘCONA JUBILEUSZOWI KORONACJI

 

(*) Teksty zostały opracowane na podstawie: Wikipedii oraz strony internetowej Sejmu RP. 

Koordynatorzy i realizatorzy projektu Patroni Roku:
mgr Alicja Essuman-Mensah,
mgr Gracjan Czapiewski.

 

20170222 105548