SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

SOCRATES COMENIUS

 

 

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy zbudowana w ramach akcji "1000 Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego" ma już 50-letnią historię. Zawsze starała się sprostać nowym wyzwaniom, a do takich należy niewątpliwie nadanie wymiaru europejskiego szkole poprzez uczestniczenie w programach edukacyjnych inicjowanych przez Unię Europejską.
W latach 2001/2002 - 2003/2004 realizowała trzyletni Szkolny Projekt Edukacyjny "W zgodzie z naturą" w ramach Programu Socrates Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, który wspiera międzynarodową współpracę szkół, uczelni oraz innych placówek związanych z edukacją. Naszymi szkołami partnerskimi były Stalhamraskolan z Södertälje (Szwecja), Pomatskola z Pope (Łotwa), Good Shepherd National School i Scoil Mhuire National School z Dublina (Irlandia).
Nadrzędnym celem realizowanego przez nas projektu było promowanie edukacji ekologicznej wspierającej rozwój zrównoważony i edukacji prozdrowotnej.
Był on integralną częścią działań szkoły, gdyż został wpisany do planu dydaktyczno-wychowawczego, a jego tematyka znalazła się w treściach nauczania różnych przedmiotów, a także na zajęciach pozalekcyjnych i odbywał się na kilku poziomach: naukowym, artystycznym i lingwistycznym. W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy uczniowie, nauczyciele, a także rodzice.
W ciągu trzech lat otrzymaliśmy granty finansowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4700 zł na bezpośrednią realizację projektu oraz 9846 zł na wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów do szkół partnerskich w celu poznania specyfiki pracy tych szkół, ich systemów edukacyjnych.
W czasie realizacji projektu odbyło się pięć wyjazdów zagranicznych (dwa do Szwecji, dwa na Łotwę i jeden do Irlandii) oraz dwa spotkania nauczycieli ze szkół partnerskich w naszej szkole (w marcu 2002 i kwietniu 2004).
Z ewaluacji projektu wynika, że wpłynął on znacznie na zwiększenie aktywności i zaangażowania wszystkich uczestników. Niewątpliwie integrował dzieci - realizowały go bowiem dzieci o różnym poziomie intelektualnym, o różnych uzdolnieniach, o różnym stopniu sprawności fizycznej, z rodzin o różnym statusie materialnym. Praca w grupie pozwalała im budować poczucie własnej wartości, uświadamiała, że wszyscy są sobie potrzebni, że łatwiej działa w zespole niż w pojedynkę. Udział w programie dał możliwość wychodzenia poza stare przyzwyczajenia i oglądanie rzeczy z nowej perspektywy. Poza tym przekonały się, jak ważna jest znajomosć języka obcego w kontaktach z obcokrajowcami.
Zakończenie trzyletniego projektu przez szkoły nie oznacza zakończenia współpracy. Szkoły nadal realizują wspólne przedsięwzięcia (sadzenie Drzewa Pokoju w ramach obchodów Święta Drzewa w październiku 2004), wymieniają informacje i wyniki swojej działalności w zakresie ekologii i metod pracy na różnych nośnikach. Zamierzamy rozszerzyć działania na inne dziedziny takie jak: dziedzictwo kulturowe, taniec i muzyka, rzemiosło artystyczne.

 

Opracowanie: mgr Alicja Essuman-Mensah