SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA
ZAJMOWANE STANOWISKO
Katarzyna Wrzosek
sekretarz szkoły
mgr inż. Marzena Kowalewska starszy intendent
Ewa Brust - Kaźmierkowska  księgowa
Aleksandra Idczak pielęgniarka
Janina Szweda pracownik obsługi
Danuta Aniołkowska pracownik obsługi
Aleksandra Pawlik pracownik obsługi
Bernadeta Zwierzyńska pracownik obsługi
Wiktoria Sztuczyńska pracownik obsługi
Henryka Zatorska pracownik obsługi
Dariusz Matuszewski pracownik obsługi
Kazimierz Wolf pracownik obsługi