SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

BYDGOSKI GRANT OŚWIATOWY

 

Bydgoskie Granty Oświatowe są formą wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, a realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.
BGO finansowane są z budżetu Miasta Bydgoszczy na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z rezerwy celowej budżetu Miasta Bydgoszczy. Bydgoski Grant Oświatowy tylko w części pokrywa zapotrzebowanie finansowe na realizację projektu.

Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy uzyskała następujące granty na rok 2014:

  1. „Otwarta Szkoła”. Cztery pory roku w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy. Całoroczny projekt współpracy ze środowiskiem lokalnym – cykl spotkań.
  2. VII Muzyczny Świetlik – przegląd zespołów wokalno-tanecznych świetlic szkół podstawowych. Integracja świetlic szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
  3. V Teatralny Świetlik – przegląd zespołów teatralnych świetlic miasta Bydgoszczy i okolic. Integracja świetlic szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
  4. XIV Międzyszkolny Sprawnościowy Turniej Ekologiczny dla świetlic miasta Bydgoszczy i okolic. Integracja dzieci z przedszkoli i świetlic szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
  5. XV Bydgoski Konkurs Ekologiczny klas 4-6.