SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl
W 2015 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" przekazało naszej placówce 3143 zł. Kwota ta pozwoliła zakupić nowy Sztandar szkoły.

 

BYDGOSKI GRANT OŚWIATOWY

 

Bydgoskie Granty Oświatowe są formą wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, a realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.
BGO finansowane są z budżetu Miasta Bydgoszczy na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z rezerwy celowej budżetu Miasta Bydgoszczy. Bydgoski Grant Oświatowy tylko w części pokrywa zapotrzebowanie finansowe na realizację projektu.

Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy uzyskała następujące granty na rok 2014:

  1. „Otwarta Szkoła”. Cztery pory roku w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy. Całoroczny projekt współpracy ze środowiskiem lokalnym – cykl spotkań.
  2. VII Muzyczny Świetlik – przegląd zespołów wokalno-tanecznych świetlic szkół podstawowych. Integracja świetlic szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
  3. V Teatralny Świetlik – przegląd zespołów teatralnych świetlic miasta Bydgoszczy i okolic. Integracja świetlic szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
  4. XIV Międzyszkolny Sprawnościowy Turniej Ekologiczny dla świetlic miasta Bydgoszczy i okolic. Integracja dzieci z przedszkoli i świetlic szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
  5. XV Bydgoski Konkurs Ekologiczny klas 4-6.