SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT "PATRONI ROKU"

 

"Najdziwniejszym z  ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega,
że ginie z oczu ludzi  z nim żyjących, 
a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła."
- Fryderyk  Chopin

Co roku Sejm Rzeczpospolitej  Polskiej, w ostatnich miesiącach roku, ogłasza patrona lub patronów roku następnego.  Ustanowienie patronatu jest  uczczeniem dokonań sławnych i zasłużonych Polaków, najczęściej w okrągłą  rocznice urodzin lub śmierci artysty, poety lub uczonego; jest także promocją  polskiej kultury i nauki w kraju i poza jej granicami. Obchodom roku sławnych Polaków towarzyszą  szczególne akcje i projekty, które mają przybliżyć życie i twórczość Patrona  danego roku. Zdarza się, że patronatem obejmuje się kilka znaczących postaci dla  polskiej kultury i nauki.

Wyżej wymieniona okoliczność oraz  zainteresowanie literaturą biograficzną i śledzenie przez pomysłodawców  projektu, tj. panią mgr Alicję Essuman-Mensah i pana mgra Gracjana Czapiewskiego życia kulturalnego naszego kraju były motorem  do stworzenia w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy interdyscyplinarnego  projektu pt. "PATRONI ROKU".

Powyższy projekt ma na celu:

  • popularyzowanie wiedzy o sławnych Polakach;  upowszechnianie wiedzy o ich życiu, twórczości i osiągnięciach oraz percepcji i  recepcji w kulturze i nauce,
  • prezentację postaw poszanowania wobec tradycji,  kultury, nauki własnego narodu,
  • podejmowanie wysiłku w celu prezentowania  polskiej twórczości i nauki,
  • podejmowanie przez uczniów działań plastycznych,  literackich i naukowych w ramach konkretnego patronatu,
  • odwiedzanie miejsc związanych z życiem i  twórczością patronów roku,
  • udział w konkursach na szczeblu miejskim,  wojewódzkim i ogólnopolskim związanych z patronem roku.

W ramach projektu "Patroni Roku" zorganizowane zostało już szereg akcji, które miały promować życie i twórczość  poszczególnych patronów, o których piszemy w odrębnych zakładkach naszej strony internetowej.

  • W roku 2010 poświeciliśmy wyłączną uwagę  Fryderykowi Chopinowi;
  • rok 2011 przebiegał pod patronatem Marii  Skłodowskiej-Curie;
  • rok 2012 w środowisku lokalnym był poświęcony Leonowi Wyczółkowskiemu, a ogólnopolskim - Januszowi Korczakowi;
  • w roku 2013 z powodzeniem popularyzowaliśmy wiedzę o Janie Czochralskim,  Julianie Tuwimie i Witoldzie Lutosławskim;
  • natomiast 2014 roku upowszechnialiśmy informacje o Oskarze Kolbergu, Janie Karskim i św. Janie z Dukli. W wymiarze lokalnym popularyzowaliśmy wiedzę o Kanale Bydgoskim;
  • rok 2015 będzie przebiegał pod patronatem św. Jana Pawła II, Jana Długosza i Teatru Publicznego. W wymiarze lokalnym będziemy ukazywać uczniom sylwetkę oraz dokonania Mariana Rejewskiego w 110. rocznicę urodzin matematyka i kryptologa;
  • Patronami roku 2016 zostali: laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury, autor "Trylogii" Henryk Sienkiewicz oraz wybitny kompozytor Feliks Nowowiejski, autor muzyki do "Roty". 2016 roku także będziemy brali udział w 1050. rocznicy Chrztu Polski, a w Bydgoszczy - 670. rocznicy nadania praw miejskim naszemu miastu;
  • Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów: Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 jest również Rokiem Rzeki Wisły oraz 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej;
  • rok 2018 upływa pod znakiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, praw kobiet, konfederacji barskiej, Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz pod patronatem trzech wybitnych Polaków, tj.:  Ireny Sendlerowej, abpa Ignacego Tokarczuka i Zbigniewa Herberta;
  • rok 2019 ogłoszono Rokiem Matematyki w 100. rocznicę założenia Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin kompozytora, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza, Anny Walentynowicz w 90. rocznicę urodzin tej wybitnej działaczki niepodległościowej. Ponadto Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej oraz Powstania Śląskiego.

Na obchody Patrona Roku składa się kilka stałych akcji, tj.: stworzenie gabloty na II piętrze oraz umieszczenie informacji o Patronach Roku na stronie internetowej szkoły, interdyscyplinarne konkursy, akcje i projekty, lekcje o Patronie/Patronach oraz uroczyste zakończenie obchodów na terenie  szkoły, w czasie którego sadzimy drzewo nazwane imieniem Patrona Roku w Alei Sławnych Polaków w ogrodzie szkolnym.

Serdecznie zapraszamy do lektury opisu działań i oglądania fotorelacji z poszczególnych akcji i podsumowań corocznych patronatów, które znajdują się w oddzielnych zakładkach projektu "Patroni Roku".