SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM - CZEKAJĄ NAGRODY!

Konkurs plastyczny - Wisła 2017

CELE KONKURSU:

 • Upamiętnienie roku 2017 jako Roku Rzeki Wisły.
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 • Zachęcenie do poszerzania informacji o Wiśle i miastach, które nad nią leżą.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata poprzez odkrywanie walorów najważniejszej z polskich rzek.

ZASADY KONKURSU:

 • Uczeń, który chce wziąć udział w konkursie powinien wykonać malarską pracę plastyczną w formacie A3, która będzie przedstawiać zabytki miast, które leżą nad Wisłą, tj.: Oświęcimia, Krakowa, Sandomierza, Kazimierza Dolnego, Puław, Warszawy, Płocka, Włocławka, Torunia, Bydgoszczy – Fordonu, Grudziądza, Tczewa, Gdańska.
 • Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą: dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli, przewodnicząca Rady Rodziców oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Jury w ocenie prac konkursowych będzie kierować się następującymi kryteriami:
  • zgodność pracy z tematyką konkursu;
  • umiejętność zastosowania technik malarskich;
  • oryginalność;
  • estetyka.
 • Praca konkursowa musi być dziełem indywidualnym.
 • Prace należy dostarczyć do wtorku, 28 listopada 2017 roku panu Gracjanowi Czapiewskiemu.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czasie uroczystego zakończenia obchodów Patronów Roku 2017.
 • Wytwory będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, na holu II piętra naszej szkoły; udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych i wystawowych.
 • Dla osób nagrodzonych i wyróżniających się przewidzieliśmy nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
I
ŻYCZYMY WIELU POMYSŁÓW ORAZ DOBREJ ZABAWY!

Alicja Essuman-Mensah – nauczyciel przyrody i geografii,
Gracjan Czapiewski – nauczyciel plastyki – koordynatorzy Projektu „Patroni Roku”.