SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

CAŁOROCZNY PROJEKT ”OTWARTA SZKOŁA” - CZTERY PORY ROKU

 

„Otwarta szkoła” - Cztery pory roku to całoroczny  projekt współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wychodząc  naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym osiedla Szwederowo  organizujemy cykl systematycznych interdyscyplinarnych spotkań adaptacyjnych i  integracyjnych, których głównym celem jest maksymalne złagodzenie momentu  przekroczenia progu szkoły oraz rozwój umiejętności i poszerzenie wiadomości  dzieci. Najważniejsze jest dobro dziecka i właśnie ten cel przyświeca nam w  prowadzeniu działalności. Dzięki zajęciom zdobywają one nowe wiadomości i  umiejętności oraz nabywają doświadczenia. Do współpracy zaprosiliśmy okoliczne  szkoły – SP 61, ZS 32, SP 63, przedszkola - Przedszkole Nr 66, Przedszkole  Niepubliczne ALF, Katolickie Przedszkole Sióstr Elżbietanek i Przedszkole Nr  11, rodziców oraz instytucje samorządowe i pozarządowe – Radę Osiedla  Szwederowo, Parafię MBNP, Policję, Straż Miejską, Fundację „Oddech Nadziei”, LO  nr VII, Nadleśnictwo, Szkołę Tańca „Gest”, Schronisko dla Zwierząt, Poradnię  Psychologiczno - Pedagogiczną. Wspomagają nas: TVB, Express  Bydgoski, Gazeta Pomorska.   Współpraca obejmuje wspólne imprezy  środowiskowe, zajęcia dydaktyczne, zajęcia twórcze, turnieje sportowe, udział w  akcjach i projektach ogólnopolskich, kolędowanie oraz konkursy. Dla dzieci,  które uczęszczają i nie uczęszczają do przedszkoli odbywają się zajęcia  popołudniowe. Rodzice aktywnie uczestniczą w spotkaniach. Mają również  możliwość konsultacji ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem.   Podstawową formą aktywności dziecka  w wieku przedszkolnym jest zabawa. To przez zabawę dziecko zdobywa nowe  umiejętności, wiadomości, poznaje otaczający świat poprzez różne doświadczenia,  uczy się współdziałania i współpracy w grupie rówieśniczej, doznaje poczucia  bezpieczeństwa.   Pragniemy,  aby działalność przyniosła radość dzieciom i miło spędzony czas w murach  szkoły, a rodzicom możliwość rozpoznania przyszłego środowiska szkolnego, w  którym ich pociechy spędzą najbliższe lata.  Przekroczenie progu szkoły jest dla dzieci i  rodziców bardzo ważnym momentem życia, stąd nasza inicjatywa, tym bardziej, że  jesteśmy laureatami konkursu MEN i posiadamy tytuł: Szkoły przyjaznej sześciolatkom.

 

 

                                                                                             SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Dyrekcja i Grono  Pedagogiczne
SP nr 41 w Bydgoszczy