SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl
W 2015 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" przekazało naszej placówce 3143 zł. Kwota ta pozwoliła zakupić nowy Sztandar szkoły.

 

WOJEWÓDZKI KONKURS MUZYCZNY „KOMPOZYTOR- ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

 

 

"Wszyscy jesteśmy ważni, niezależnie od tego, jakim kwantum zdolności i twórczej energii los nas obdarzył. [...] Niezależnie od tego, czy pali się w nas wielki ogień, czy tli się tylko malutka iskierka, to obowiązek wyciągnięcia ostatecznych konsekwencji z tego faktu jest jeden i ten sam dla każdego z nas. W końcu każde dzieło, każdy produkt naszych zdolności i talentów, staje się wspólnym dobrem,
staje się cząstką wspólnego dobra"

Witold Lutosławski

 

Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły z powodzeniem biorą udział w wojewódzkich konkursach pn. „KOMPOZYTOR ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”. Wojewódzkie zmagania muzyczne organizują Działy Audycji i Koncertów Szkolnych Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy i Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

 • W roku 2009 uczniowie zmierzyli się z wiedzą na temat MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA I LUDWIGA VAN BEETHOVENA;
 • w roku 2010 dzieci pogłębiały wiedzę o życiu i twórczości największego polskiego kompozytora FRYDERYKA CHOPINA;
 • w roku 2011 konkurs poświęcony był HENRYKOWI WIENIAWSKIEMU,
 • w roku 2012 bohaterem konkursów muzycznych był ojciec opery narodowej, STANISŁAW MONIUSZKO,
 • rok 2013 był Rokiem WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO - z tego powodu wojewódzkie konkursy muzyczne w Bydgoszczy, jak i w Toruniu poświęcone były temu wybitnemu, polskiemu kompozytorowi.,
 • w roku 2014 Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizowała konkurs, którego bohaterem był największy kompozytor rosyjski - PIOTR CZAJKOWSKI,
 • X edycja konkursu TOS, która przydała na rok 2015, była poświęcona muzycznemu geniuszowi baroku, JANOWI SEBASTIANOWI BACHOWI,
 • w roku 2016 Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy organizuje konkurs muzyczny, który będzie poświęcony polskiemu kompozytorowi i mężowi stanu, IGNACEMU JANOWI PADEREWSKIEMU,
 • w roku 2017 uczniowie naszej szkoły brali udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o FRYDERYKU CHOPINIE w Szafarni,
 • w roku 2018 uczniowie mają szanse zgłębić życie i twórczość włoskiego mistrza muzycznego baroku ANTONIO VIVALDIEGO. Konkurs organizuje Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy w 340. rocznicę urodzin Artysty.


Zapraszamy – powyższe Instytucje i Wasz  nauczyciel muzyki – uczniów klas IV-VI naszej szkoły do udziału w tych muzycznych konkursach, które co roku będą poświęcone innemu kompozytorowi – polskiemu lub zagranicznemu, najczęściej w okrągłą rocznicę urodzin czy śmierci Artysty oraz do zapoznania się z regulaminem konkursu.

mgr Gracjan Czapiewski

 

 

OGÓLNY REGULAMIN  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MUZYCZNEGO
KOMPOZYTOR – ŻYCIE
I TWÓRCZOŚĆ

 

1. ORGANIZATOR: Filharmonia  Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Dział Audycji i  Koncertów Szkolnych oraz Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Dworze Artusa w Toruniu.

2. CEL  KONKURSU: Przybliżenie  dzieciom i młodzieży twórczości oraz faktów z życia wybranego kompozytora.

3. UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ogólnokształcących Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE: 1. Konkurs przebiegać będzie w trzech  etapach:        

 • realizacja testu teoretycznego w szkołach -  przeprowadzona przez nauczyciela, na podstawie przygotowanego materiału,
 • realizacja testu słuchowego w szkołach -  przeprowadzona przez nauczyciela, na podstawie przesłanej płyty CD zgłoszonym  placówkom,        
 • finał konkursu (teoretyczny i słuchowy) w  sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej i w TOS, dla zwycięzców etapów szkolnych.

 

5. TERMINARZ:

 

 • 1. Zgłoszenia  szkół do udziału w konkursie należy przesłać drogą mailową, faksem bądź drogą  pocztową do końca marca.        
 • 2. Zgłoszenie  zwycięzców etapu I i II przeprowadzonego w szkołach, zakwalifikowanych do etapu  finałowego do połowy maja.
 • 3. Finał Konkursu – czerwiec.        
 •     - kategoria szkoła podstawowa godz.: 9.00. 
 • 4. Zgłoszenia pkt. 1 i pkt. 2 (decyduje data  stempla pocztowego) nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

 

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • 1. Pytania teoretyczne opracowane zostały w  oparciu o Encyklopedię Muzyczną PWM i dostepne źródła internetowe.  
 • 2. Udział w konkursie jest bezpłatny,  uczestnicy sami pokrywają koszty transportu.        
 • 3. Uczestnicy wyrażają zgodę do przetwarzania przez organizatorów swoich danych osobowych  (m. in. umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej  organizatora). Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.        
 • 4. Laureaci miejsc od I do III  otrzymają dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe.        
 • 5. Regulamin konkursu jest dostępny  na stronie internetowej powyższych  instytucji.
 • 6. Wyniki Konkursu dostępne  będą na stronach internetowych instytucji.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ ZE WSPOMNIENIAMI POKONKURSOWYMI 2013

 

 PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE Z MUZYCZNEGO KONKURSU 2014,
KTÓRY BYŁ POŚWIĘCONY PIOTROWI CZAJKOWSKIEMU

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEBIEGIEM KONKURSU W ROKU 2015

 

ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA SPRAWOZDANIA Z KONKURSU 2016
- IGNACY JAN PADEREWSKI - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ