SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS MUZYCZNY „KOMPOZYTOR- ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

 

 

"Wszyscy jesteśmy ważni, niezależnie od tego, jakim kwantum zdolności i twórczej energii los nas obdarzył. [...] Niezależnie od tego, czy pali się w nas wielki ogień, czy tli się tylko malutka iskierka, to obowiązek wyciągnięcia ostatecznych konsekwencji z tego faktu jest jeden i ten sam dla każdego z nas. W końcu każde dzieło, każdy produkt naszych zdolności i talentów, staje się wspólnym dobrem,
staje się cząstką wspólnego dobra"

Witold Lutosławski

 

Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły z powodzeniem biorą udział w wojewódzkich konkursach pn. „KOMPOZYTOR ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”. Wojewódzkie zmagania muzyczne organizują Działy Audycji i Koncertów Szkolnych Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy i Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

 • W roku 2009 uczniowie zmierzyli się z wiedzą na temat MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA I LUDWIGA VAN BEETHOVENA;
 • w roku 2010 dzieci pogłębiały wiedzę o życiu i twórczości największego polskiego kompozytora FRYDERYKA CHOPINA;
 • w roku 2011 konkurs poświęcony był HENRYKOWI WIENIAWSKIEMU;
 • w roku 2012 bohaterem konkursów muzycznych był ojciec opery narodowej, STANISŁAW MONIUSZKO;
 • rok 2013 był Rokiem WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO - z tego powodu wojewódzkie konkursy muzyczne w Bydgoszczy, jak i w Toruniu poświęcone były temu wybitnemu, polskiemu kompozytorowi;
 • w roku 2014 Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizowała konkurs, którego bohaterem był największy kompozytor rosyjski - PIOTR CZAJKOWSKI;
 • X edycja konkursu TOS, która przydała na rok 2015, była poświęcona muzycznemu geniuszowi baroku, JANOWI SEBASTIANOWI BACHOWI;
 • w roku 2016 Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy organizuje konkurs muzyczny, który będzie poświęcony polskiemu kompozytorowi i mężowi stanu, IGNACEMU JANOWI PADEREWSKIEMU;
 • w roku 2017 uczniowie naszej szkoły brali udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o FRYDERYKU CHOPINIE w Szafarni;
 • w roku 2018 uczniowie mieli szanse zgłębić życie i twórczość włoskiego mistrza muzycznego baroku ANTONIO VIVALDIEGO. Konkurs organizowała Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy w 340. rocznicę urodzin Artysty;
 • w roku 2019 poprzez formę konkursu pragniemy przybliżyć uczniom sylwetkę i twórczość polskiego kompozytora doby romantyzmu – STANISŁAWA MONIUSZKI, z okazji 200. rocznicy urodzin Mistrza.


Zapraszamy – powyższe Instytucje i Wasz  nauczyciel muzyki – uczniów klas 4-8 naszej szkoły do udziału w tych muzycznych konkursach, które co roku będą poświęcone innemu kompozytorowi – polskiemu lub zagranicznemu, najczęściej w okrągłą rocznicę urodzin czy śmierci Artysty oraz do zapoznania się z regulaminem konkursu.

mgr Gracjan Czapiewski

 

 

OGÓLNY REGULAMIN  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MUZYCZNEGO
KOMPOZYTOR – ŻYCIE
I TWÓRCZOŚĆ

 

1. ORGANIZATOR: Filharmonia  Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Dział Audycji i  Koncertów Szkolnych oraz Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Dworze Artusa w Toruniu.

2. CEL  KONKURSU: Przybliżenie  dzieciom i młodzieży twórczości oraz faktów z życia wybranego kompozytora.

3. UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ogólnokształcących Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE: 1. Konkurs przebiegać będzie w trzech  etapach:        

 • realizacja testu teoretycznego w szkołach -  przeprowadzona przez nauczyciela, na podstawie przygotowanego materiału,
 • realizacja testu słuchowego w szkołach -  przeprowadzona przez nauczyciela, na podstawie przesłanej płyty CD zgłoszonym  placówkom,        
 • finał konkursu (teoretyczny i słuchowy) w  sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej i w TOS, dla zwycięzców etapów szkolnych.

5. TERMINARZ:

1. Zgłoszenia  szkół do udziału w konkursie należy przesłać drogą mailową, faksem bądź drogą  pocztową do końca marca.
2. Zgłoszenie  zwycięzców etapu I i II przeprowadzonego w szkołach, zakwalifikowanych do etapu  finałowego do połowy maja.
3. Finał Konkursu – czerwiec, kategoria szkoła podstawowa godz. 9.00.
4. Zgłoszenia pkt. 1 i pkt. 2 (decyduje data  stempla pocztowego) nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Pytania teoretyczne opracowane zostały w oparciu o Encyklopedię Muzyczną PWM i dostepne źródła internetowe. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny,  uczestnicy sami pokrywają koszty transportu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę do przetwarzania przez organizatorów swoich danych osobowych  (m. in. umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej  organizatora). Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.       
4. Laureaci miejsc od I do III  otrzymają dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe.
5. Regulamin konkursu jest dostępny  na stronie internetowej powyższych  instytucji.
6.
Wyniki Konkursu dostępne  będą na stronach internetowych instytucji.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ ZE WSPOMNIENIAMI POKONKURSOWYMI 2013

 

 PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE Z MUZYCZNEGO KONKURSU 2014,
KTÓRY BYŁ POŚWIĘCONY PIOTROWI CZAJKOWSKIEMU

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEBIEGIEM KONKURSU W ROKU 2015

 

ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA SPRAWOZDANIA Z KONKURSU 2016
- IGNACY JAN PADEREWSKI - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

 

ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA SPRAWOZDANIA Z KONKURSU 2017
- FRYDERYK CHOPIN - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ - SZAFARNIA

 

ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA SPRAWOZDANIA Z KONKURSU 2018
- ANTONI VIVALDI - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ