SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

logo

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl
W 2015 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" przekazało naszej placówce 3143 zł. Kwota ta pozwoliła zakupić nowy Sztandar szkoły.

 

O NASZEJ RADZIE RODZICÓW

LogoRadyrodziców

CZYM JEST RADA RODZICÓW?

Rada Rodziców to jeden z organów szkoły, który tworzą przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły, wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z Radami Rodziców innych szkół.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz. 329 ze zm.) przewiduje:

[...]

Art. 53.

 1. W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 4. Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust. 1.

Art. 54.

 1. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 3.

 

SKŁAD RADY RODZICÓW NASZEJ SZKOŁY:

 

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW:  PANI AGNIESZKA WYCZLING

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW: PANI MARLENA HYPSZER

SEKRETARZ RADY RODZICÓW: PANI MAŁGORZATA NAWROCKA

 

 

CO TAK NAPRAWDĘ MOŻE ZROBIĆ RADA RODZICÓW W SZKOLE?

To zależy od samych rodziców - ich operatywności, zaangażowania i pomysłów. Przedstawimy tu kilka przykładów sukcesów, które osiągnęły Rady Rodziców w niektórych szkołach publicznych.

 1. Rodzice zaprosili do szkoły zastępcę burmistrza ds. Społecznych w celu nawiązania przyjaznych relacji z władzami dzielnicy. Podczas spotkania uczniowie przedstawili wizję szkoły, jej problemy i potrzeby. Przy kawie i ciastku nawiązano bardzo bezpośredni i sympatyczny kontakt z burmistrzem. Szkoła uzyskała dodatkowe fundusze na najpilniejsze potrzeby.
 2. Przewodnicząca Rady Rodziców z dobrym skutkiem interweniowała w Urzędzie Dzielnicy w sprawie wymiany wykładziny dywanowej na parkiet w sali gimnastycznej. To dowód na to, że rodzic, nie będący podwładnym burmistrza, może czasem więcej osiągnąć dla szkoły niż dyrektor placówki.
 3. Zorganizowano konkurs "Zgrana Klasa". Kilka najlepszych klas otrzymało nagrody pieniężne. Radość była ogromna i postanowiono konkurs kontynuować.
 4. Wielkim sukcesem było zorganizowanie przez Radę Rodziców wspólnie z Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem szkoły akcji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Uczniowie z pasją i zaangażowaniem poprowadzili całą imprezę. Dzięki licytacji i loterii fantowej zebrano dużą sumę pieniędzy, która została przekazana na fundusz orkiestry.
 5. Rada Rodziców nawiązała współpracę z Samorządem Uczniowskim i wspólnie zorganizowali konkurs "OSKARY" na najlepszych nauczycieli w 4 kategoriach.
 6. Przykładem współpracy Rady Rodziców z uczniami jest przyznanie pieniędzy Samorządowi Uczniowskiemu na realizację ich pomysłów i inicjatyw.
 7. W innej szkole Rada Rodziców wystąpiła do burmistrza dzielnicy z wnioskiem o przyznanie nagrody finansowej wyróżniającym się nauczycielom. Nagrody zostały przyznane.

 

PLAN DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WRZESIEŃ

  • Wybory Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy,
  • Zawiązanie współpracy z Radą Samorządu Uczniowskiego, poprzez wspólne spotkanie z przedstawicielami uczniów,
  • Wypracowanie planu pracy Rady Rodziców, który jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

PAŹDZIERNIK

  • Konkurs w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej pn. "Nauczyciel na szóstkę",
  • Październik - miesiącem dobroci dla zwierząt -  wolontariat w bydgoskim schronisku dla zwierząt.

LISTOPAD

  • Zbiórka pieniędzy na szkolne mikołajki,
  • Świadkowie historii - organizacja spotkania z kombatantem, uczestnikiem wojny czy powstania w ramach szkolnych obchodów Narodowego  Święta Niepodległości.

GRUDZIEŃ

  • Zakup i dekoracja choinki szkolnej,
  • Konkurs dla klas 1-3 na świąteczny wystrój sali lekcyjnej,
  • Tworzenie przez uczniów, rodziców, nauczycieli naszej szkoły świątecznych kartek dla pacjentów bydgoskich szpitali.

STYCZEŃ

  • Kiermasz na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.