SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

logo

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl
W 2015 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" przekazało naszej placówce 3143 zł. Kwota ta pozwoliła zakupić nowy Sztandar szkoły.

 

XXII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE W SZAFARNI

 

Plakat-XXII-KW

 

Zapraszam uczniów z klas V–VII naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji KONKURSU WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE. Konkurs ma charakter drużynowy. Szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna (dwie osoby). Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: życie i twórczość Fryderyka Chopina w latach 1810 – 1830, osoby oraz miejsca związane z kompozytorem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte). Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną i zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. Konkurs odbędzie się w piątek, 24 listopada 2017 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Termin zgłoszeń upływa 13 października 2017 roku.

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem Konkursu. Więcej informacji znajduje się

NA STRONIE INTERNETOWEJ OŚRODKA CHOPINOWSKIEGO W SZAFARNI.

 

Gracjan Czapiewski