SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

O NASZYM SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM

 

 

„Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje; łączyć
w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie."
– Pino Pellegrino

 

samorzad2013

 
Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa samorząd uczniowski[…]. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 41 prężnie działa Samorząd Uczniowski. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym. Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: diagnozowanie potrzeb, decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych, poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach; informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły; współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym i  Radą Rodziców; sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności SU; organizacja wyborów przedstawicieli organu; przeprowadzenie wyborów Rzecznika Praw Uczniów.
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która realizowana jest poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi; realizację projektu pn. „Październik - miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary dla bydgoskiego schroniska dla zwierząt;  udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek, Dnia św. Patryka, Halloween; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej; organizację apeli patriotycznych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego; organizowanie konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz okolicznościowych imprez i akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, Tłusty czwartek, „Bliżej Gimnazjum”, „Wybory Miss i Mistera szkoły”; realizację projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie praw dziecka.

 

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.
   

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej pracy,
 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ZARZĄD PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

20171024 105310
Fot.: Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym 2018/2019.

Od lewej: Hanna Kapela, Robert Kamiński, Krystian Błoński.

 • HANNA KAPELA, klasa VIII A - przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • KRYSTIAN BŁOŃSKI, klasa VIII B - zastępca przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • ROBERT KAMIŃSKI, klasa VIII A - skarbnik Samorządu Uczniowskiego.

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • SZYMON OWCZARCZAK, klasa VIII C,
 • MICHAŁ KOCIKOWSKI, klasa VI B,
 • ANTONINA KUDŁA, klasa V B,
 • ANASTAZJA MICHALSKA, klasa V B,
 • KAROLINA RATUSIŃSKA, klasa V C,
 • KATARZYNA CZERWIŃSKA, klasa IV D,
 • KALINA SZUBERSKA, klasa IV B,
 • ANNA BŁAŻEJEWSKA, klasa IV A,
 • TOMASZ GÓRKA, klasa IV A.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

  • mgr GRACJAN CZAPIEWSKI - nauczyciel muzyki i plastyki.

 Przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego SP 41 w  Bydgoszczy
życzymy samych sukcesów w pracy
na rzecz naszej placówki.

   
Dyrekcja i opiekun
Samorządu Uczniowskiego

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

AKCJE I DZIAŁANIA STAŁE:

 • diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki,
 • prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • całoroczna akcja pn. „Jeden szczęśliwy dzień w miesiącu”;
 • całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się - zbieraj nakrętki";
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem i Dyrektorem szkoły;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • współpraca z miejskimi instytucjami obywatelskimi oraz fundacjami, organizującymi akcje  charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu sztandarowego;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

 

I SEMESTR

WRZESIEŃ

 • Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8, wychowawcy i opiekun SU;
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy;
 • Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, zaopiniowanie planu wychowawczo–profilaktycznego szkoły, aktualizacja regulaminu SU;
 • Kontynuacja całorocznej akcji zbiórki nakrętek;
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU;
 • Szkolne obchody Dnia Chłopaka.

PAŹDZIERNIK

 • Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie konkursu na zbiórkę karmy dla bydgoskiego schroniska dla zwierząt w ramach akcji "Październik - miesiącem dla zwierząt";
 • Dzień Edukacji Narodowej 2018 – wykonanie i wręczenie upominków pracownikom szkoły;
 • Halloween  – dyskoteka szkolna;
 • Konkurs na najlepszy strój z okazji Halloween.

LISTOPAD

 • Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursów: na zbiórkę karmy dla zwierząt w ramach akcji "Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt" oraz na najlepszy strój z okazji Halloween
 • Zbiórka pieniędzy na mikołajki szkolne,
 • Szkolny wieczór kinomana,
 • 100  lat Niepodległej – uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  poszukujemy świadków historii, udział w apelu, wystawienie pocztu sztandarowego;
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna,
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. „Jeden szczęśliwy dzień w miesiącu”.

GRUDZIEŃ

 • Szkolny konkurs na ekologiczną ozdobę świąteczną;
 • Mikołajki - upominek dla każdego ucznia i pracownika naszej szkoły - akcja współpracy z Radą Rodziców;
 • Boże Narodzenie: wystrój holi, udekorowanie choinki, wręczenie podarunków pracownikom szkoły; przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;

STYCZEŃ

 • Akcja charytatywna WOŚP połączona z balem karnawałowym;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2018/2019.