SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

6 LISTOPADA - SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

 

Cyberbezpieczenstwo2018

 

Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku nakłada na szkoły nowe obowiązki związane z upowszechnianiem wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym oraz z przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z korzystania przez uczniów z Internetu i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prawo nie wystarczy, konieczne są działania profilaktyczne wprowadzone do rutyny szkolnej. Badania pokazują, że kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego nauczycieli, uczniów oraz rodziców są niskie i niewystarczające, aby przeciwdziałać zagrożeniom, Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w naszej szkole ma być wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń, jakie niesie świat cyfrowy.

 

We wtorek, 6 listopada 2018 roku odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. To wydarzenie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez edukatora bezpieczeństwa cyfrowego, który w formie warsztatów z uczniami oraz spotkań z nauczycielami uświadomi o zagrożeniach jakie czyhają na każdym kroku. Był to dzień, który zmienił podejście wszystkich do korzystania z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z MATERIAŁAMI O CYBERPRZEMOCY I JEJ ZAPOBIEGANIU