SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

UROCZYSTY FINAŁ PROJEKTU „UNICEF” – SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA - III EDYCJA

 

 

W czwartek, tj. 12 czerwca 2014 roku o godz. 9:00 w sali gimnastycznej, przy udziale uczniów klas starszych, nauczycieli i zaproszonych gości, odbyła się niecodzienna uroczystość - ceremonia wręczenia „GWIAZD SZERYFA PRAW DZIECKA” przedstawicielom społeczności lokalnej, którzy, zdaniem Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, w wyjątkowy sposób dbają o ich interes, stojąc na straży przestrzegania praw dziecka. 

 Rozpoczęcia spotkania i przywitania zaproszonych gości, tj. pana Łukasza Kosińskiego, pana sierżanta Rafała Wohlfeila i pana dyrektora Wojciecha Konarskiego oraz zgromadzonej społeczności szkolnej dokonała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, Nicole Pachura.

 

 

Wyjaśniała na wstępie, jaki jest cel naszej uroczystości i wspomniała o idei projektu, mówiąc: „Dzisiejsze spotkanie jest szczególne, gdyż jest podsumowaniem działań, które odbyły się w naszej szkole w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA. Dopełnieniem tych działań będzie wręczenie GWIAZD SZERYFA PRAW DZIECKA - prestiżowego odznaczenia, ustanowionego przez UNICEF, przyznawanego po raz pierwszy, tym dorosłym, którzy podejmują szczególne inicjatywy na rzecz dzieci i są najbardziej zaangażowani w propagowanie i ochronę ich praw (…) W tym roku przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Nasz udział w projekcie jest podkreśleniem znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych i uczczeniem zbliżającej się rocznicy. Prawa dziecka znajdują swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu. Ważne jest zatem, aby najmłodsi obywatele naszego kraju zdawali sobie sprawę czym są prawa dziecka, jakie prawa im przysługują, na czym polega różnica między prawem a obowiązkiem, jakie są granice, których nie można przekraczać, a także gdzie mogą się zwrócić w sytuacji, kiedy poczują, że ich prawa nie są respektowane. Tę wiedzę staraliśmy się upowszechniać poprzez lekcje, które prowadzone były dla uczniów klas starszych i wystawę, którą zorganizowaliśmy na holu II piętra i w gablocie Samorządu Uczniowskiego. Dodatkową dawką wiedzy będzie dzisiejszy wykład naszego gościa specjalnego, pana Łukasza Kosińskiego pt. ‘Prawo a kultura’.”

 

 

Po powyższym wstępie, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przy udziale pani wicedyrektor Hanny Matuszewskiej, dokonali podniosłej dekoracji odznakami i szarfami trzech nominatów do GWIAZDY SZERYFA PRAW DZIECKA. Bezpośrednio przed uhonorowaniem odczytane zostały laudacje, czyli uroczyste uzasadnienie nominacji, a po przypięciu odznak wręczone zostały pamiątkowe gratulacje oraz symboliczna, biała róża.

 

 LAUDACJA

Szanowni Panowie.
Szanowni Nauczyciele
oraz drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!

MAM ZASZCZYT POINFORMOWAĆ, ŻE ODZNAKĘ SZERYFA PRAW DZIECKA OTRZYMUJE PAN ŁUKASZ KOSIŃSKI.

 
Odznaczony z wykształcenia jest historykiem, z zamiłowania nauczycielem i propagatorem dobrych manier. Znany naszym uczniom przede wszystkim z wykładów o savoir-vivrze oraz z realizacji samorządowego projektu pn. „Laboratorium demokracji”, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć.

Wymienione projekty to tylko mała część Jego działań na terenie naszego regionu, gdyż to człowiek zaangażowany w szczególną liczbę inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Pan Łukasz Kosiński od wielu lat popularyzuje wśród dzieci i młodzieży ideę społeczeństwa obywatelskiego. Pracę w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy oraz bydgoskim Pałacu Młodzieży skutecznie łączył z działalnością społeczną na rzecz młodych. Aktualnie, od grudnia 2013 roku, Pan Kosiński pracuje w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy, pełniąc tam funkcję „dobrego ducha” dzieci i młodzieży.

W 2007 roku została powołana do życia Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy, czyli bydgoski samorząd uczniowski, w którym pan Łukasz Kosiński, od samego początku istnienia, pełnił funkcję koordynatora i opiekuna organu, każdorazowo udzielając młodym cennych rad oraz dzieląc się swoim doświadczeniem oraz ogromną wiedzą. Co ważne, Pan Łukasz Kosiński nie ogranicza młodych w działaniu – udziela rad, ale to od młodych zależy – co z tym dalej zrobią.

W 2013 roku z inicjatywy MRMB zostało utworzone w Bydgoszczy młodzieżowe radio internetowe o nazwie „OMG Radio Bydgoszcz”, którym to Pan Kosiński pełni rolę opiekuna radiowców. Ponadto warto dodać, że Pan Kosiński brał udział w pracach zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, czyli opracowywał plan działań finansowych i edukacyjnych na najbliższy czas dla szkół bydgoskich. Dzięki Panu Kosińskiemu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, słyszany i brany pod uwagę głos dzieci i młodzieży. Pan Kosiński jest zatroskany o dobre maniery dzieci i dorosłych, gdyż ich znajomość otwiera wiele drzwi i jest receptą do sukcesu, w myśl powiedzenia: „Jak cię widzą, tak cię piszą”. Przyciąga młodych swoją serdecznością, otwartością i kompetencją. Jest przez dzieci i młodzież bardzo lubiany i szanowany. Za swoją pracę był wyróżniany licznymi nagrodami i odznaczeniami.

Z uwagi na działalność na rzecz młodych, propagowanie praw dziecka i serdeczność wobec najmłodszych, uważamy, że Pan Łukasz Kosiński w pełni zasługuje na GWIAZDĘ SZERYFA PRAW DZIECKA.

 

 LAUDACJA

Szanowni Panowie.
Szanowni Nauczyciele
oraz drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!

MAM ZASZCZYT POINFORMOWAĆ, ŻE ODZNAKĘ SZERYFA PRAW DZIECKA OTRZYMUJE PAN SIERŻANT RAFAŁ WOHLFEIL.

 

Odznaczony jest przedstawicielem Komisariatu Policji Bydgoszcz Szwederowo. Pracuje tam w zespole do spraw nieletnich, który  zajmuje się przede wszystkim przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

Zespół współpracuje na co dzień z pedagogiem szkolnym w ramach projektu ,,Bezpieczna szkoła” przy realizacji zadań profilaktycznych na terenie szkoły. Pan Rafał Wohlfeil wraz ze swoimi współpracownikami prowadził w ciągu ostatnich lat spotkania dla uczniów na temat odpowiedzialności nieletnich, uzależnień wśród nieletnich, wpływu grup rówieśniczych oraz bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach zagrażających naszemu zdrowiu. Miedzy innymi uczestniczył też w zajęciach dla klas I-III oraz przedszkolaków wyjaśniając im zasady ruchu drogowego podczas akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły”. Spotkał się również z przedszkolakami w czasie zajęć otwartych dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej, kiedy uczył dzieci w jaki sposób mogą zgłosić wypadek na policję lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Policjanci z zespołu do spraw nieletnich pomagali nam także przy przeprowadzaniu zadań związanych z udziałem w ogólnopolskim konkursie ,,Bezpieczna szkoła, obywatelski kraj”. Prowadzili spotkania dotyczące praw dziecka i obywatela, zwracali uwagę na konieczność ścisłej współpracy z innymi i umiejętność udzielania skutecznej pomocy potrzebującym. Od wielu lat możemy również liczyć na współpracę przy organizacji ,,Festynu Rodzinnego”. Dzięki temu mamy miedzy innymi możliwość pokazania dzieciom sprzętu policyjnego, zapoznania z zasadami bezpiecznego zachowania poprzez zabawę oraz przedstawienia im wyszkolenia psa służbowego.  

Pan Rafał Wohlfeil jest jednym z opiekunów naszej szkoły, którzy dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Możemy się do niego zgłaszać w sytuacjach dla nas szczególnie trudnych i prosić o pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Z uwagi na działalność na rzecz młodych, propagowanie praw dziecka i serdeczność wobec najmłodszych, uważamy, że Pan Rafał Wohlfeil w pełni zasługuje na GWIAZDĘ SZERYFA PRAW DZIECKA.

 

 LAUDACJA

Szanowni Panowie.
Szanowni Nauczyciele
oraz drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!

MAM ZASZCZYT POINFORMOWAĆ, ŻE ODZNAKĘ SZERYFA PRAW DZIECKA OTRZYMUJE PAN WOJCIECH KONARSKI.

 

Tej osoby w naszej społeczności nie trzeba przedstawiać. Wszyscy znamy naszego pana dyrektora, ale nie wszyscy zapewne zdają sobie sprawę z ilości i różnorodności inicjatyw oraz działań na rzecz praw dziecka – ucznia, jakie podejmuje na co dzień Pan Wojciech Konarski.

Z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego, z nadania - drugą kadencję - dyrektorem naszej placówki. Zasadę fair play stosuje nie tylko w sporcie, ale także w codziennym życiu, zaś olimpijską dewizę Citius-Altius-Fortius, czyli Szybciej-Wyżej-Silniej, wykorzystuje w celu motywowania siebie, uczniów i współpracowników do podejmowania nowych inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej.

Dzięki decyzjom Pana Dyrektora nowe oblicze otrzymał Samorząd Uczniowski, który bardzo prężnie realizuje swoje cele statutowe, uatrakcyjniając życie społeczności szkolnej.

Pan Konarski swej pracy troszczy się, aby miasto przeznaczało fundusze na realizację przedsięwzięć mających wpływ na najmłodszych. Dzięki staraniom Pana Dyrektora możemy uczestniczyć wielu ciekawych projektach edukacyjnych, kulturalnych i prozdrowotnych. Dla równowagi umysłowej i relaksu, Pan Konarski organizuje nam szereg atrakcji o charakterze rozrywkowym. Cieszymy się z posiadania salki zabaw, nowoczesnej pracowni komputerowej, profesjonalnego boiska sportowego oraz placu zabaw, z których korzystamy dzięki staraniom naszego Pana Dyrektora.

Walczy o poprawę losu dzieci z niepełnosprawnością i pomoc rodzinom ubogim. Wsparcie to jest wielopłaszczyznowe: począwszy od opieki pedagogiczno-psychologicznej, poprzez materialną na wsparciu emocjonalnym skończywszy. W szkole czujemy się jak w domu, gdyż Pan Konarski dba o nasze bezpieczeństwo poprzez elektroniczny nadzór placówki oraz starania o bezpieczną drogę do szkoły.

Dzięki działaniom Pana Dyrektora nasza szkoła jest elitarna w dobrym tego słowa znaczeniu. Wymagając od uczniów wysokiego poziomu kultury, wiedzy i dyscypliny i otwierając nas na międzynarodową społeczność uczniowską, dąży do tego, aby uczeń był człowiekiem wrażliwym, otwartym na świat i tolerancyjnym. Zależy mu również na tym, abyśmy potrafili badać, konstruktywnie myśleć, podejmować ryzyko, i byli wciąż spragnieni wiedzy. 

Za swoje serdeczne podejście do dzieci i pełną poświęcenia pracę na rzecz najmłodszych został odznaczony najwyższym odznaczeniem uczniowskim, Słonecznym Orderem Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.

Zważywszy na powyższe zasługi odczytane w laudacji, pragniemy odznaczyć Pana GWIAZDĄ SZERYFA PRAW DZIECKA.

 

 

 

 

 SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA - III EDYCJA

 

 

Nasza placówka przystapiła do akcji Unicef-u pn. "SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA - III EDYCJA". Realizatorami tego projektu są przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, przy pomocy koordynatorów akcji, tj.  pani Iwony Szymczak i pana Gracjana Czapiewskiego.

W 2014 roku przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Udział w projekcie będzie podkreśleniem znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych i uczczeniem zbliżającej się rocznicy. Prawa dziecka znajdują także swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu. Ważne jest, aby najmłodsi obywatele naszego kraju zdawali sobie sprawę czym są prawa dziecka, jakie prawa im przysługują, na czym polega różnica między prawem a obowiązkiem, jakie są granice, których nie można przekraczać, a także gdzie mogą się zwrócić w sytuacji, kiedy poczują, że ich prawa nie są respektowane.

CELE PROJEKTU:

  • Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,
  • Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,
  • Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
  • Zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka,
  • Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

NA CZYM POLEGA PROJEKT?

W ramach akcji uczniowie wezmą udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce praw dziecka. Na holu II piętra i w gablocie Samorządu Uczniowskiego, zostanie stworzona gazetka o prawach człowieka - dziecka. Zadaniem Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły będzie wybranie spośród lokalnej społeczności osób najbardziej zaangażowanych w propagowanie i ochronę ich praw. Uczniowie zastanowią się czy znają osoby, które w szczególny sposób występują w interesie dzieci w ich otoczeniu, czy znają działaczy, którzy w swej codziennej pracy poświęcają dużo uwagi tym kwestiom. W tym celu w szkołach zorganizowane zostanie spotkanie, na które zostaną zaproszeni Ci najbardziej zaangażowani przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy poświęcają się walce o zagwarantowanie dzieciom ich praw. Uczniowie odznaczą ich „Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka”

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OPISEM I REGULAMINEM PROJEKTU

ZOBACZ PROFIL NASZEJ SZKOŁY NA STRONIE WWW.UNICEF.PL

 

 Fot. 1. i 2. Wystawa o prawach dziecka, która była eksponowana na holu II piętra.