SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

KLUB SZKÓŁ UNICEF

 

 

Od dwóch lat nasza szkoła należy do inicjatywy edukacyjnej UNICEF pn. Klub Szkół UNICEF, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Celem Klubu jest:

· Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata.
· Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości.
· Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów.
· Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.

Warunkiem przystąpienia do Klubu Szkół UNICEF było: zarejestrowanie szkoły w serwisie internetowym www.unicef.pl na podstronie Klub Szkół UNICEF, wyznaczenie koordynatora (nauczyciela) w szkole, który zobowiąże się do utrzymywania stałego kontaktu z UNICEF, stworzenie w szkole/stronie internetowej szkoły kącika/zakładki UNICEF, w którym zamieszczane będą informacje udostępniane przez UNICEF w serwisie internetowym www.unicef.pl na podstronie Klub Szkół UNICEF, wzięcie udziału w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym.

Jak do tej pory, nasza placówka brała udział w dwóch akcjach w ramach Klubu Szkół UNICEF, tj.: Wszystkie kolory świata w roku szkolnym 2012/2013 - koordynator pani Alicja Essuman-Mensah i Szkoła z prawami dziecka - III edycja w roku szkolnym 2013/2014 - koordynator pan Gracjan Czapiewski. Obie akcje opisane są w odrębnych zakładakach na stronie internetowej naszej szkoły oraz na stronie UNCEF-u.


 PRZECZTAJ WIĘCEJ NA STRONIE UNICEF POLSKA - POMAGAMY DZIECIOM