SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIA ZDOLNEGO „ZDOLNI ZNAD BRDY”

 

„ŚLADAMI WIELKICH MATEMATYKÓW I NIE TYLKO”
WARSZTATY REALIZOWANE W RAMACH GRANTU ROZWOJU ZDOLNOŚCI - MIĘDZYSZKOLNYCH KLUBÓW UCZNIA ZDOLNEGO, MIEJSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA UCZNIA ZDOLNEGO „ZDOLNI ZNAD BRDY”.

 

kolazPrezi

 

Skierowany do uczniów II etapu edukacyjnego, którego głównym celem było wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz zdolności matematycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej do nauki matematyki. Zajęcia odbywały się w grupie liczącej 15 osób, dwa razy w tygodniu, w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych (90 min). Działania uczniów, w dużej mierze, opierały się na pracy z wykorzystaniem komputera, oprócz matematyki min. w takich dziedzinach jak: projektowanie, grafika komputerowa, fotografia, programowanie. Uczestnicy korzystali z oprogramowania komputerowego Microsoft Ofice, Paint, oraz serwisów:www.glogster.com, www.LearningApps.org, www.prezi.com, www.floorplanner.com, www.photofancy.pl.

W ramach warsztatów uczestnicy brali udział również w zajęciach z robotyki i programowania oraz zajęciach doświadczalnych na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dotyczących kryształów i ich właściwości, a także w zajęciach terenowych. Osiągnięcie wyznaczonych celów było uwarunkowane stosowaniem odpowiednich metod i form pracy, które są zróżnicowane i odwołują się do różnych stylów uczenia się. Korzystanie z metod aktywnych pozwoliło uczniom zdobywać własne doświadczenia w zakresie kompetencji kluczowych i matematycznych oraz podejmowanie różnych aktywności poprzez poszukiwanie i rozwiązywanie. Korzystanie z przykładów z życia codziennego oraz uczenie dostrzegania matematyki w otaczającym świecie rozwinęło praktyczne umiejętności uczniów i zaspokoiło, rozbudziło ich naturalną ciekawość, ponad to: uczestnicy brali udział w konkursach na każdym szczeblu (szkolny, międzyszkolny, wojewódzki, ogólnopolski) osiągając zadowalające wyniki; pracowali w zespołach; prezentowali swoje prace – wystąpienia publiczne; pracowali metodą projektu; tworzyli własne zadania i problemy do rozwiązania, wykazywali się kreatywnością i wyobraźnią pracując w różnych programach z wykorzystaniem Internetu.

 

Katarzyna Fredyk,
matematyk, doradca metodyczny MOEN

 

 

kolaz2d

kolaz3d

kolazPlakatyGlogster

kolazTechfan

kolażTangramy

KolażZdjęciaStrukturGeom