SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl
W 2015 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" przekazało naszej placówce 3143 zł. Kwota ta pozwoliła zakupić nowy Sztandar szkoły.

 

ZBIÓRKA MAKULATURY

 

„Koleżanko!  Kolego! Zbierając makulaturę chronisz lasy

Rosnąca ilość  wytwarzanych odpadów przy równoczesnym braku ich unieszkodliwiania lub  zagospodarowania stała się jednym z głównych problemów środowiskowych, a  działania na rzecz ograniczania powstawania odpadów, racjonalnego ich  zagospodarowania i przetwarzania stały się palącą koniecznością. Bez  odpowiedniej wiedzy i stojącej za nią świadomości środowiskowej w  społeczeństwie nawet najlepiej opracowane zasady gospodarowania odpadami nie  będą mogły być efektywnie wprowadzane w życie. Każdy człowiek musi poczuć się  odpowiedzialny za wytwarzanie odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania. Edukacja  ekologiczna wymaga dużej konsekwencji i wytrwałości. Nie można w niej  ograniczać się do jednorazowych akcji. Powinna być realizowana ciągle, aż do  momentu upowszechnienia się w społeczeństwie właściwych postaw.   Pierwsza zbiórka makulatury była  przeprowadzona 16 marca 2001 r. Pomysł spodobał się nie tylko dzieciom, ale i rodzicom, którzy chętnie  przynosili ją i nadal przynoszą do szkoły. To pozwoliło wierzyć w celowość i  skuteczność podjętych działań.

CELE ZBIÓRKI:

 • kształtowanie postaw wobec środowiska  i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich  rodziców,
 • uświadomienie potrzeby wprowadzenia  powszechnego recyklingu surowców wtórnych,
 • zaoszczędzenie wielu drzew, które  byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury,
 • zmniejszenie kosztów produkcji nowego  papieru,
 • zapobieganie marnotrawstwu.

REGULAMIN  ZBIÓRKI MAKULATURY

 • W  akcjach z mogą brać udział uczniowie wszystkich klas.
 • Ze  względu na kłopoty ze składowaniem należy przynosić ją wyłącznie w wyznaczonym  terminie lub po uzgodnieniu z organizatorem zbiórki.
 • Na  makulaturę można przeznaczyć: gazety, kolorowe  czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru  biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.
 • Na  makulaturę nie nadają się: papierowe opakowania z domieszką  innych tworzyw (np. kartony po napojach mleku, sokach, powlekane folią okładki  niektórych starych podręczników lub ćwiczeń), kalka, papier przebitkowy,  tapety, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony lub powleczony folią.
 • Makulatura  musi być związana sznurkiem (lub w kartonie albo reklamówce) i opisana: imię, nazwisko,  klasa. Ułatwi to ważenie i rejestrowanie makulatury i oraz prowadzenie  statystyki zbiórki.
 • Dla  najlepszych zbieraczy przewidziane są nagrody: indywidualna (rzeczowa) i  zbiorowa dla najlepszej klasy (punkty w konkursie SUPERKLASA)

 

 

Opracowanie tekstu: mgr Alicja Essuman-Mensah