SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

ZBIÓRKA MAKULATURY

 

„Koleżanko!  Kolego! Zbierając makulaturę chronisz lasy

Rosnąca ilość  wytwarzanych odpadów przy równoczesnym braku ich unieszkodliwiania lub  zagospodarowania stała się jednym z głównych problemów środowiskowych, a  działania na rzecz ograniczania powstawania odpadów, racjonalnego ich  zagospodarowania i przetwarzania stały się palącą koniecznością. Bez  odpowiedniej wiedzy i stojącej za nią świadomości środowiskowej w  społeczeństwie nawet najlepiej opracowane zasady gospodarowania odpadami nie  będą mogły być efektywnie wprowadzane w życie. Każdy człowiek musi poczuć się  odpowiedzialny za wytwarzanie odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania. Edukacja  ekologiczna wymaga dużej konsekwencji i wytrwałości. Nie można w niej  ograniczać się do jednorazowych akcji. Powinna być realizowana ciągle, aż do  momentu upowszechnienia się w społeczeństwie właściwych postaw.   Pierwsza zbiórka makulatury była  przeprowadzona 16 marca 2001 r. Pomysł spodobał się nie tylko dzieciom, ale i rodzicom, którzy chętnie  przynosili ją i nadal przynoszą do szkoły. To pozwoliło wierzyć w celowość i  skuteczność podjętych działań.

CELE ZBIÓRKI:

 • kształtowanie postaw wobec środowiska  i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich  rodziców,
 • uświadomienie potrzeby wprowadzenia  powszechnego recyklingu surowców wtórnych,
 • zaoszczędzenie wielu drzew, które  byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury,
 • zmniejszenie kosztów produkcji nowego  papieru,
 • zapobieganie marnotrawstwu.

REGULAMIN  ZBIÓRKI MAKULATURY

 • W  akcjach z mogą brać udział uczniowie wszystkich klas.
 • Ze  względu na kłopoty ze składowaniem należy przynosić ją wyłącznie w wyznaczonym  terminie lub po uzgodnieniu z organizatorem zbiórki.
 • Na  makulaturę można przeznaczyć: gazety, kolorowe  czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru  biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.
 • Na  makulaturę nie nadają się: papierowe opakowania z domieszką  innych tworzyw (np. kartony po napojach mleku, sokach, powlekane folią okładki  niektórych starych podręczników lub ćwiczeń), kalka, papier przebitkowy,  tapety, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony lub powleczony folią.
 • Makulatura  musi być związana sznurkiem (lub w kartonie albo reklamówce) i opisana: imię, nazwisko,  klasa. Ułatwi to ważenie i rejestrowanie makulatury i oraz prowadzenie  statystyki zbiórki.
 • Dla  najlepszych zbieraczy przewidziane są nagrody: indywidualna (rzeczowa) i  zbiorowa dla najlepszej klasy (punkty w konkursie SUPERKLASA)

 

 

Opracowanie tekstu: mgr Alicja Essuman-Mensah