SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

NASZA SZKOŁA UZYSKAŁA DYPLOM W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ”

 

03 blue

Z satysfakcją informujemy, że nasza placówka otrzymała dyplom za ukończenie XIII edycji dwuletniego działania Całościowy Rozwój Szkoły, poziom podstawowy w ramach programu Szkoła Ucząca się. Tym samym w naszej szkole stosowanie oceniania kształtującego staje się codzienną praktyką. Na czym ono polega? Wyjaśniając tę kwestię najkrócej jak można, nie sposób zauważyć, że nauczyciel pracujący zasadami OK

  • określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla uczniów,
  • sam lub wraz z uczniami ustala kryteria oceniania -  ­ co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu),
  • kilka razy w roku przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy, zamiast stawiać ocenę sumującą. Powinna ona zawierać cztery elementy: wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę i w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
  • rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej. Ocena sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do stopnia. Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę.
  • buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami.
  • potrafi formułować pytania kluczowe. Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę.
  • potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję,
  • wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.

Prze ostatnie dwa lata grono pedagogiczne naszej szkoły bardzo intensywnie i z sukcesem szkoliło się w zakresie OK, wierząc, że te nowe ciekawe metody pracy przełożą się na sukcesy naszych uczniów. Czego dzieciom, Państwu i sobie jako nauczycielom życzymy.

Beata Nowicka

 

skan szkoła ucząca się