SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

REALIZUJEMY MIEJSKI PROJEKT PN. "NA ŚCIEŻKACH ZDROWIA"!

 

 

W czerwcu 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do miejskiego projektu pn. „NA ŚCIEŻKACH ZDROWIA...", którego organizatorem jest wydział rozwoju edukacji Miasta Bydgoszczy, a będzie on realizowany w latach 2013 – 2020.

Celem głównym projektu jest uczestnictwo szkoły w programie prozdrowotnym.

Projekt obejmuje swym zasięgiem następujące obszary i ich bloki tematyczne:

 • ZDROWIE FIZYCZNE
  1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
  2. Zdrowy styl odżywiania
  3. Życie bez nałogu
 • ZDROWIE PSYCHICZNE
  1. Aktywność ruchowa , praca, wypoczynek i czas wolny
  2. Życie bez nałogu
  3. Higiena zdrowia psychicznego
 • ZDROWIE SPOŁECZNE
  1. Higiena osobista i otoczenia
  2. Życie w rodzinie, edukacja seksualna
  3. Aktywność ruchowa, praca, wypoczynek, czas wolny

Podstawą do podjęcia i wdrożenia działań na terenie szkoły było przeprowadzenie diagnozy wstępnej, która swym zasięgiem objęła zarówno opinie rodziców uczniów,  nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz uczniów klas I-VI.

Jako narzędzie badawcze przygotowano kwestionariusz ankiety, który wypełniło 248 respondentów.

Po analizie wyników obszarem działań priorytetowych na bieżący rok szkolny jest zdrowie fizyczne, a problemem nadrzędnym walka z otyłością i zdrowe odżywianie.

Od października rozpoczynamy działania edukacyjne zmierzające do realizacji założonych celów.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań i aktywne uczestnictwo w proponowanych akcjach.

 

Tekst przygotowała pani mgr Marzena Jelińska