SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

O SZKOLNYM SZTANDARZE

 

 

Szkoła jest miejscem niezwykle ważnym dla każdego młodego człowieka. Tu dziecko uczy się czytać, pisać, zdobywa wiedzę i pierwsze doświadczenia. Tu także uczy się kultury, patriotyzmu i szacunku do tradycji. Społeczność szkolna na przestrzeni lat wspólnie wypracowuje własną tradycję będącą elementem tradycji lokalnej i narodowej. Szkoła jest bowiem elementem „małej ojczyzny” - czyli fragmentem „ojczyzny dużej”, Polski.

Bardzo ważną rolę w kształtowaniu tejże tradycji pełni sztandar – symbol wyższych wartości, takich jak wolność, honor, duma, chwała. Niepodważalne jest też jego znaczenie dla procesu kształtowania właściwych postaw obywatelskich uczniów.

Choć może wydać się to dziwne, nasza szkoła nie ma własnego sztandaru. Ten, który jest wykorzystywany podczas uroczystości szkolnych jest sztandarem hufca harcerskiego, który niegdyś miał siedzibę w budynku szkoły, a orzeł na nim wyhaftowany nie ma nawet korony.

Zatem priorytetem jest, aby zakupić dla szkoły sztandar – pierwszy w jej 55-letniej historii. Jest to rzecz bardzo kosztowna, więc w maju 2014 roku Szkolna Rada Rodziców wystąpiła z inicjatywą, której celem jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej w pomoc przy pozyskiwaniu funduszy na zakup sztandaru szkoły oraz reprezentacyjnej gabloty, w której będzie on umieszczony.

W tym celu wśród rodziców, społeczności szkolnej, mieszkańców osiedla oraz sponsorów rozprowadzane są tzw. cegiełki o wartości: 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 50 zł, 100 zł. Organizowane będą też wspólne spotkania nauczycieli, rodziców i dzieci, podczas których wykonywane będą ozdoby sprzedawane następnie podczas kiermaszów. Dochód ze sprzedaży w całości zasili budżet przeznaczony na zakup sztandaru.

Święto wprowadzenia sztandaru zaplanowane jest na dzień 12 czerwca 2015 roku – dzień obchodów 55-lecia naszej szkoły. Dyrekcja szkoły i nauczyciele oraz Szkolna Rada Rodziców zwracają się do Państwa z prośbą o wsparcie. Każdy, nawet najmniejszy, datek przybliży nas do wyznaczonego celu.

Z góry dziękujemy wszystkim, którzy swą pracą, zaangażowaniem i wsparciem finansowym
zechcą przyczynić się do przekazania szkole sztandaru.

                                                                                               Dyrekcja szkoły,
nauczyciele,
                                                                                               i członkowie Rady Rodziców