SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

ŚWIĘTO DRZEWA

 

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja  realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i  międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Celem programu  jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej  społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Sadzenie  drzew aktywizuje różnorodne społeczności do działań społecznikowskich,  artystycznych i intelektualnych na rzecz edukacji o potrzebie poszanowania wszelkich  istniejących skupisk leśnych i parkowych, oraz o wynikających z nich  korzyściach, zwłaszcza tych związanych z ograniczeniem skutków globalnego  ocieplenia.   Uczniowie naszej szkoły  uczestniczą w programie od samego początku, tj. od 2003 r. Realizację programu  umożliwia nam współpraca z Nadleśnictwem Bydgoszcz, z siedzibą w Białych  Błotach, przy ul. Sosnowej 9. Lasy Państwowe są partnerem programu i  udostępniają nieodpłatnie sadzonki drzew, a także służą pomocą swoich  specjalistów.   Przystępując do realizacji  programu założyliśmy jednocześnie, że wzbogacimy tereny wokół szkoły w nowe  gatunki drzew i krzewów tak, aby można wykorzystać na lekcjach przyrody w  klasach 4 – 6 oraz edukacji przyrodniczej w klasach 1 – 3. Tak, więc wokół  szkoły rosną już różne gatunki: dębów, lip, klonów, świerków, sosen, a także  modrzewie i …katalpa zwyczajna. Dzięki programowi mamy nadzieję stworzyć małe  szkolne arboretum. Tradycyjnie na początku  października odbywa się uroczystość pasowania na ucznia SP 41, której  towarzyszy akcja wprowadzenia pierwszoklasistów do działań proekologicznych pod  hasłem „Nasze Drzewo Rośnie z Nami”. Każda z klas pierwszych sadzi swoje  drzewko wokół szkoły.

  Warto dodać, że w  roku 2004 po raz pierwszy Klub Gaja zaproponował ideę Święta Drzewa szkołom  i organizacjom ekologicznym na całym świecie. W jej promocji bardzo pomógł  wydany w 32 językach, piękny plakat propagujący sadzenie „Drzew dla Pokoju”. Pomysł  nam się spodobał i zwróciliśmy się do szkół partnerskich z Irlandii, Szwecji i  Łotwy, z którymi realizowaliśmy Program Sokrates Comenius, aby przyłączyły się do  programu i razem z nami sadziły drzewa w intencji pokoju.

 

 


 

CIEKAWOSTKA

Święto  Drzewa (Arbor Day) wymyślił w 1872 roku w Stanach Zjednoczonych znawca i  miłośnik przyrody Juliusz Morton, kierując się powiedzeniem, że „inne święta  służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Idea ta  spotkała się z szerokim odzewem. Tylko w 1872 roku na apel Mortona posadzono w  USA ponad milion drzew. Od 1892 roku w USA corocznie obchodzi się Dzień Drzewa  - w drugą środę kwietnia. Jedno z najpiękniejszych arboretów świata, w  Waszyngtonie, nosi imię pomysłodawcy Dnia Drzewa. Do Europy idea trafiła w 1951  roku. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) postanowiła, że we wszystkich  krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa. W  akcjach sadzenia drzew uczestniczą znani ludzie, a także młodzież i dzieci.

opracowała: mgr Alicja Essuman-Mensah