SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

BEZPIECZNA, OTWARTA I PRZYJAZNA SZKOŁA - PROGRAM BEZPIECZNA +

 

plansza-bezpieczna-plus1-780x681

 

Odbiorcami  programu  jest  cała  społeczność  szkolna  jak  również  rodzice,  nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz środowisko lokalne, dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice. Przy konstruowaniu programu uwzględniono program profilaktyczny i wychowawczy szkoły pod względem bezpieczeństwa  dzieci  oraz sprawowania  nad  nimi  opieki. Uwzględniono także założenia i kierunki działań Rządowego Programu na lata 2014- 2016 „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.

Program ma na celu zwiększenie skuteczności kreowania zdrowego i bezpiecznego oraz przyjaznego środowiska szkoły, a także promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz ich rodziców. Przeciwdziałanie agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. Uświadomienie dzieci o zagrożeniach płynących z internetu.  Wsparcie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także rozwiązywanie kryzysów związanych z wyjazdami zarobkowymi rodziców oraz przemocą w rodzinie. Unikanie kontaktów z niewłaściwą grupą rówieśniczą oraz akceptacja osób niepełnosprawnych.