SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

CHÓR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 W BYDGOSZCZY

 

“Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serce mają.
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.
 - Johann Wolfgang von Goethe

 O CHÓRZE

 

Chór Szkoły Podstawowej nr 41 istnieje od października 2005 roku i ma charakter rotacyjny (jego skład zmienia się rokrocznie). Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu dwie godziny lekcyjne. Zespół tworzą uczniowie klas III-VII (ok. 30 osób). Dyrygentem chóru jest pan mgr Gracjan Czapiewski.
Celem zajęć jest edukacja świadomych odbiorców sztuki, poznawanie wartościowej literatury muzycznej, rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną. To zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, nauka współpracy samodyscypliny i odpowiedzialności za siebie. Uczestnictwo w chórze to rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz kształtowanie słuchu i emisji głosu. 

Chór przez pięć lat (2005-2010) był uczestnikiem i  realizatorem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska".

W roku szkolnym 2018/2019 próby chóru odbywają się jedną godzinę lekcyjną w każdy WTOREK od godz. 14:40 i w każdą ŚRODĘ od godz. 15:25 w sali nr 31. Serdecznie zapraszamy na próby wszystkie osoby zainteresowane muzyką i rozwijaniem swoich zdolności wokalnych. Razem możemy osiągnąć znacznie więcej!

 

PRACA CHÓRZYSTÓW

 

Podczas zajęć chórzyści rozwijają swoje umiejętności wokalne poprzez ćwiczenia emisji, dykcji, a także ćwiczenia oddechowe. Podczas zajęć chóru dziewczęta i chłopcy nauczą się: jak prawidłowo oddychać podczas śpiewu,  w jaki sposób pilnować dobrej intonacji (autokontrola), a także jak ważnymi czynnikami w wokalistyce są dykcja i artykulacja. Ponadto, w wiekszości  przypadków, uczniowie wyzbywają się nieprawidlowych manier śpiewaczych. Po  upływie czasu zauważalne są spore postępy u chórzystów oraz ich coraz  lepsze obycie ze sceną, dzięki czemu dyrygent może stopniowo wprowadzać śpiew w  dwugłosie. 

Celem nadrzędnym zespołu jest przygotowywanie utworów, które  uświetnią różnego rodzaju uroczystości szkolne. Chór corocznie prezentuje się  między innymi podczas: 

  • Obchodów Dnia Papieskiego,
  • Dnia Edukacji Narodowej,
  • uroczystych akademii  z okazji Święta Niepodległości,
  • Wigilii szkolnej i jasełek,
  • podsumowania pierwszego semestru,
  • Bydgoskiego Konkursu Ekologicznego,
  • uroczystych akademii z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  • drzwi otwartych Szkoły Podstawowej nr 41,
  • uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Poza występami szkolnymi zespół brał również udział w kilkudziesięciu konkursach i koncertach okolicznościowych w szkole, jak i poza placówką. Do najważniejszych należy zaliczyć:

Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek pn. "Graj dudka,  graj..." chór zdobył II NAGRODĘ.

Międzyszkolny Konkurs Kolęd zorganizowany przez SP nr 46, w  którym chór zdobył WYRÓŻNIENIE.

VII Wojewódzki Konkurs Muzykolandia 2007, gdzie zdobył  WYRÓŻNIENIE za dobre przygotowanie emisyjne.

VIII Wojewódzki Konkurs Muzykolandia 2008, na którym chór  zdobył WYRÓŻNIENIE za bardzo dobre przygotowanie emisyjne.

IX Wojewódzki Konkurs Muzykolandia 2009, gdzie zdobył  WYRÓŻNIENIA za rozweselenie publiczności.

Koncert Dla Mamy w ramach zakończenia II etapu roku 2007  programu Śpiewająca Polska w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, za który chór  dostał od profesorskiego jury NAGRODĘ SPECJALNĄ.

Koncert Kolęd i Pastorałek kończący II etap programu  Śpiewająca Polska, który odbył się w Akademii Muzycznej im. Feliksa  Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Koncert Witaj Lato, kończący I etap 2008 programu rozwojów  chórów szkolnych Śpiewająca Polska, który odbył się w Pałacu Młodzieży.

Koncert Kolęd i Pastorałek, który kończył II etap 2008  programu rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska.

Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez  MDK nr 2 w Bydgoszczy, gdzie chór zdobyl III MIEJSCE.

Koncert Kolęd i Pastorałek 2009, który odbył się w Akademii  Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Koncert w czasie rozdania grantów na rozbudowę, modernizację  i wyposażenie gabinetów dydaktycznych w 2010 roku, który odbył się w sali  sesyjnej Ratusza Miejskiego.

Koncert w Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa w  Bydgoszczy z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Koncert w czasie uroczystej Akademii z okazji 50-lecia  Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.

Koncert w czasie uroczystego otwarcia boiska szkolnego z  udziałem władz miejskich, które miało miejsce 5 listopada 2010 roku w SP nr 41  w Bydgoszczy.

Koncert z okazji VI rocznicy śmierci Jana Pawła II, który  odbył się w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.

XI Wojewódzki Konkurs MUZYKOLANDIA 2011, na którym chór  zdobył NAGRODĘ SPECJALNĄ Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy.

Międzyszkolny Konkurs Kolęd pn. "ŚPIEWEM WIELBIMY BOŻE  NARODZENIE", w którym zespół zdobył WYRÓŻNIENIE. Organizatorem tego  konkursu była Szkoła Podstawowa nr 58 w Bydgoszczy.

XII Wojewódzki Konkurs MUZYKOLANDIA 2012, na którym chór  otrzymał SREBRNY DYPLOM za zaangażowanie i ciekawą interpretację.

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej FANTAZJA, w  którym zespół zdobył I NAGRODĘ. Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół nr 34 w  Bydgoszczy.

Koncert w ramach DNI SZWEDEROWA 2012, na którym chór wykonał  wiązankę piosenek o tematyce ekologicznej.

Koncert w czasie XII DNIA PAPIESKIEGO, którego organizatorem  był MDK nr 2 W Bydgoszczy. Koncert odbył się w kościele pw. św. Ap. Piotra i  Pawła w Bydgoszczy, na Placu Wolności.

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dedykowanej Naszej Planecie, którego organizatorem było Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy. Ww. wymienionym konkursie, chórzystki, tj. Julia Rochowiak i Patrycja Napieralska zdobyły II MIEJSCE.

Koncert w ramach DNI SZWEDEROWA 2013, na którym chór zaprezentował cztery utwory, występując w nowych, eleganckich strojach.

 


 Fot. Koncert chóru w czasie Dni Szwederowa 2013.

 

Koncert w czasie  I Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w SOSW nr 3 w Bydgoszczy.

XIV Wojewódzki Konkurs MUZYKOLANDIA 2014, na którym chór otrzymał WYRÓŻNIENIE.

I Miejski Konkurs Piosenki Dziecięcej BEL CANTO, w  którym zespół zdobył I NAGRODĘ. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 20 w  Bydgoszczy.

Koncert w ramach DNI SZWDEROWA 2014, w czasie których chór wykonał wiązankę piosenek ludowych.

 

 

Fot. Chór w czasie folklorystycznego koncertu z okazji Dni Szwederowa 2014.

 

Koncert w roli gościa specjalnego w czasie II Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, pn. "Hej, kolęda, kolęda" 2015. Organizatorem konkursu był SOSW nr 3 w Bydgoszczy.

Międzyszkolny Konkursie Kolęd i Pastorałek pt. "KOLĘDNICY-WĘDROWNICY", w czasie którego chór zdobył II NAGRODĘ.  Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy.

II Miejski Konkurs Piosenki Dziecięcej BEL CANTO, w  którym zespół zdobył II Nagrodę. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 20 w  Bydgoszczy.

Występ w czasie uroczystej akademii z okazji 55-lecia  Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy i przekazania Sztandaru społeczności szkolnej.

 

20160423 123904zm

  Fot. Chór w czasie XV Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego "Muzykolandia 2016".

 

XV Wojewódzki Konkurs MUZYKOLANDIA 2016, na którym chór  otrzymał II NAGRODĘ. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy, przy wsparciu Bydgoskiego Grantu Oświatowego.

Nasza chórzystka EMILIA OWCZARCZAK z klasy IIIc  wywalczyła II MIEJSCE w prezentacjach solistycznych pieśni patriotycznej REGIONALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO dla klas I-III.

III Miejski Konkurs Piosenki Dziecięcej BEL CANTO, w  którym zespół zdobył II MIEJSCE. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 20 w  Bydgoszczy.

Koncert w ramach DNI SZWEDEROWA 2016 i 2017, na którym chór zaprezentował cztery zróżnicowane tematycznie piosenki dziecięce.

 

 20180610 133746

Uroczyste wykonanie - wraz z uczniami klasy 5 a - "Ody do radości" Ludwiga van Beethovena w czasie Inauguracji wizyty partnerskiej programu ERASMUS + MIRRORS.

Nasze chórzystki, tj.: WERONIKA SIWAK z klasy Va zdobyła I NAGRODĘ, a EMILIA OWCZARCZAK z klasy Vc  wywalczyła III MIEJSCE w prezentacjach solistycznych Miejskiego Konkursu Wokalnego pt. "Kocham Cię, Polsko".

Koncert w ramach DNI SZWEDEROWA 2018, w czasie którym chór zaprezentował  piosenki o tematyce wakacyjnej.

Występ w czasie Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 2017/2018, które odbyło się w naszej placówce przy udziale Prezydenta Miasta Bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego oraz władz oświatowych i samorządowych Miasta.

 

 

ŚPIEWAMY DLA PAPIEŻA - POLAKA...

 

 

W niedzielę, 14 października 2012 roku obchodziliśmy XII  DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem  JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ RODZINY. Chór naszej szkoły brał  udział w specjalnie zorganizowanym z tej okazji przez MDK nr 2 w Bydgoszczy  koncercie, który miał miejsce w kościele pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w  Bydgoszczy, na Placu Wolności.  Był to pierwszy występ w tym roku szkolnym zespołu i  pierwszy dla nowicjuszy, którzy śpiewają w zespole od września. Każdy  zaproszony do koncertu zespół śpiewał jedną przygotowaną przez siebie pieśń lub piosenkę. My śpiewaliśmy piosenkę autorstwa Magdy Anioł pt. "Lolek", którą jest  muzyczną, rapowaną historią życia Karola Wojtyły. Śpiew w pięknym i dużym kościele, jakim jest świątynia na Placu Wolności, daje wokalistom szczególną radość i możliwości wykonawcze. Głos brzmi  tam donośnie i majestatycznie. Pomimo tremy i debiutu dla niektórych  wykonawców, dzięki wielu próbom, zaangażowaniu i odpowiedzialności chórzystów,  wypadliśmy bardzo profesjonalnie, czego dowodem były gromkie brawa i słowa  podziwu, które po występie kierowali do chórzystów obecni w kościele  organizatorzy i słuchacze. Pani Arleta Murawska, organizatorka i konferansjerka  koncertu, napisała do dyrygenta chóru sms: "Śpiewali pięknie! Zapraszam po  odbiór słodkości". Nagrodą za wytężoną pracę są więc słodkości oraz  ogromna satysfakcja.  Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy wyjątkowo wspierają chór i towarzyszą mu w występach. Do nich należy pani Marta  Jendraszak i pani Monika Padzikowska.   

 

 

 

ZDJĘCIA ARCHIWALNE

 Skład Chóru Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2013/2014

Skład Chóru Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2012/2013

Skład Chóru Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2011/2012

Skład Chóru Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2010/2011

Julia  i Dominika, chórzystki chóru SP nr 41 w Bydgoszczy odbierają Nagrodę Specjalną  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy w czasie XI Wojewódzkiego  Konkursu Zespoł.ów Muzycznych pn. "MUZYKOLANDIA".

 


Fot. Koncert Kolęd i Pastoralek w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju
Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska".

 

Koncert w czasie "X Bydgoskiego   Konkursu Ekologicznego 2009"

    

Próba chóru do koncertu Kolęd i Pastorałek 2008

 

Apel z okazji Święta Niepodległości 2009

Koncert w czasie rozdania nagród finalistom Konkursu "Święty Franciszek- przyjeciel ludzi i natury 2009"