SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

pko sko 950x200 male

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY 2017/2018

 

TERMINY USTALONE PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) *

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 r. - 1 stycznia  2018 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3.

Ferie zimowe

15–28 stycznia 2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

22 stycznia–4 lutego 2018 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia– 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12–25 lutego 2018 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

5.

Boże Ciało

31 maja 2018 r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

7.

Ferie letnie

25 czerwca–31 sierpnia 2018 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia)

 * podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:

 1. 12-14 marca 2018 r. - Rekolekcje Wielkopostne,
 2. 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek odrabiany 21 kwietnia 2018 r.),
 3. 2 maja 2018 r. (środa),
 4. 4 maja 2018 r. (piątek),
 5. 1 czerwca 2018 r. (piątek – odrabiamy 26 maja 2018 r.).

 

TERMINY USTALONE PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY

 

 • WRZESIEŃ

12 września 2017 r. godz. 16.30 - spotkania zespołów klasowych klas 0-7, godz. 17.30 - spotkania z rodzicami klasy 0-7 wg harmonogramu, godz. 18.30 - spotkanie organizacyjne Rady Rodziców.

25 – 29 września 2017 r. - wizyta gości w ramach projektu Erasmus +.

 • PAŹDZIERNIK

3 października 2017 r., 16.00 – 18.00rada szkoleniowa.

 • LISTOPAD

14 listopada  2017 r. - wystawienie ocen śródokresowych.

20 listopada 2017 r. 15.00 – 16.30 – rada szkoleniowa, godz. 16.30 - spotkania zespołów klasowych klas 0-7,  godz. 16.30 - spotkanie Rady Rodziców,  godz. 17.30 - klasyfikacja międzyokresowa – spotkania z rodzicami klasy 0-7, wg harmonogramu.

 • GRUDZIEŃ

19 grudnia 2017 r. - powiadomienie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i z zachowaniem nieodpowiednim oraz nagannym w I semestrze.

 • STYCZEŃ

19 stycznia 2018 r. - ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr.

23 stycznia 2018 r. - powiadomienie rodziców o ocenach i zachowaniu.

25 stycznia 2018 r. do godziny 12.00 - oddanie arkuszy klasyfikacyjnych za I semestr.

30 stycznia 2018 r. – godz. 14.30 - spotkania zespołów klasowych, godz. 15.30 - rada pedagogiczna klasyfikacyjna, godz. 16.30 - spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.30 - spotkania z rodzicami klasy 0-7, wg harmonogramu.

 • LUTY

6 luty 2018 r. – godz. 15.00 - rada pedagogiczna; analiza wyników nauczania i zachowania; realizacja planu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego.

 • MARZEC

13 marca 2018 r. 10.00 – 12.30 - rada szkoleniowa.

31 marca 2018 r. - wystawienie ocen międzyokresowych.

 • KWIECIEŃ

17 kwietnia 2018 r. 15.00 – rada szkoleniowa, godz. 16.30 - spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.30 - spotkania z rodzicami kl. 0-7, wg harmonogramu.

 • MAJ

11 maja 2018 r. - powiadomienie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim oraz nagannym za­chowaniem.

 • CZERWIEC

4 czerwca 2018 r. - wystawienie ocen kl. 1-7.

5 czerwca 2018 r. - powiadomienie rodziców o ocenach i zachowaniu.

7 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 - oddanie arkuszy klasyfikacyjnych.

12 czerwca 2018 r. – godz. 14.30  - spotkania zespołów klasowych, godz. 15.00 - rada pedagogiczna - klasyfikacyjna.

19 czerwca 2018 r. – godz. 15.00 - analiza wyników nauczania i zachowania oraz realizacji planu dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczego oraz nad­zoru pedagogicznego.