SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

logo

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl
W 2015 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" przekazało naszej placówce 3143 zł. Kwota ta pozwoliła zakupić nowy Sztandar szkoły.

 

KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017

 

kalendarz201617

 

TERMINY USTALONE PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2016 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3.

Ferie zimowe

16–29 stycznia 2017 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia–5 lutego 2017 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia– 12 lutego 2017 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13–26 lutego 2017 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13–18 kwietnia 2017 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

5.

Boże Ciało

15 czerwca 2016 r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

7.

Ferie letnie

26 czerwca–31 sierpnia 2017 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia)

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

    • 31 października 2016 roku (poniedziałek),
    • 22 grudnia 2016 roku (czwartek) - wigilie szkolne,
    • 21 marca 2017 roku (wtorek) - Dzień Wiosny,
    • 2 maja 2017 roku (wtorek),
    • 1 czerwca 2017 roku (czwartek) - Dzień Dziecka,
    • 16 czerwca 2017 roku (piątek) - dzień po Bożym Ciele.

       

 TERMINY USTALONE PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY

  •  WRZESIEŃ

6 września 2016 r. godz. 16.30 - spotkania zespołów klasowych klas 0-6, godz. 17.30 - spotkania z rodzicami klasy 0-6 wg harmonogramu, godz. 18.30 - spotkanie organizacyjne Rady Rodziców.

  • PAŹDZIERNIK

4 października 2016 r., 15.00 – 18.00 – rada szkoleniowa.

  • LISTOPAD

9 listopada  2016 r. - wystawienie ocen śródokresowych.

15 listopada 2016 r. 15.00 – 16.30 – rada szkoleniowa, godz. 16.30 - spotkania zespołów klasowych klas 0-6,  godz. 16.30 - spotkanie Rady Rodziców,  godz. 17.30 - klasyfikacja międzyokresowa – spotkania z rodzicami klasy 0-6, wg harmonogramu.

  • GRUDZIEŃ

16 grudnia 2016 r. - powiadomienie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i z zachowaniem nieodpowiednim oraz nagannym w I semestrze.

  • STYCZEŃ

5 stycznia 2017 r. - ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr.

10 stycznia 2017 r. - powiadomienie rodziców o ocenach i zachowaniu.

12 stycznia 2017 r. do godziny 12.00 - oddanie arkuszy klasyfikacyjnych za I semestr.

17 stycznia 2017 r. – godz. 14.30 - spotkania zespołów klasowych, godz. 15.00 - rada pedagogiczna klasyfikacyjna, godz. 16.30 - spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.30 - spotkania z rodzicami klasy 0-6, wg harmonogramu.

24 stycznia 2017 r. – godz. 15.00 - rada pedagogiczna; analiza wyników nauczania i zachowania; realizacja planu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego.

  • MARZEC

7 marca 2017 r. 15.00 – 16.30 - rada szkoleniowa – podsumowanie „Całościowy rozwój szkoły”.

31 marca 2017 r. - wystawienie ocen międzyokresowych.

  • KWIECIEŃ

4 kwietnia 2017 r. 15.00 – rada szkoleniowa, godz. 16.30 - spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.30 - spotkania z rodzicami kl. 0-6, wg harmonogramu.

  • MAJ

12 maja 2017 r. - powiadomienie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim oraz nagannym za­chowaniem.

  • CZERWIEC

5 czerwca 2017 r. - wystawienie ocen kl. 1-6.

6 czerwca 2017 r. - powiadomienie rodziców o ocenach i zachowaniu.

8 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 - oddanie arkuszy klasyfikacyjnych.

13 czerwca 2017 r. – godz. 14.30  - spotkania zespołów klasowych, godz. 15.00 - rada pedagogiczna - klasyfikacyjna.

20 czerwca 2017 r. – godz. 15.00 - analiza wyników nauczania i zachowania oraz realizacji planu dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczego oraz nad­zoru pedagogicznego, godz. 16.30 - spotkanie podsumowujące Rady Rodziców.