SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

  kalendarz 20182019


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019:

Rok szkolny 2018/2019 trwa od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2019 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 03.09.2018 r.

Próbny egzamin po 8 klasie – grudzień 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2018 r. – 31.12.2018 r.

Ferie zimowe od 14.01.2019 r. do 27.01.2019 r. 

Rekolekcje 25-27.03.2019 r.

Egzamin po VIII klasie – 15-17.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna od 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

Boże Ciało – 20.06.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego kl. 0 – 8 – 21.06.2019 r.                                                                

Pierwszy semestr trwa od 01.09.2018 r. do 11.01.2019 r. (27.01.2019 r.)

Drugi semestr trwa od 28.01.2019 r. do 21.06.2019 r. (31.08.2019 r.)

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:


 1) 02.11.2018 r. (Wszystkich świętych),

2) 09.11.2018 r. Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości,

3) 15-17.04.2019 r. (Egzamin po VIII klasie),

4) 02.05.2019 r. (czwartek),

5) 31.05.2019 r. Święto szkoły.


TERMINY USTALONE PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY:

10.09.2018 r. godz. 16.30 - spotkania zespołów klasowych klas 0 - III.

10.09.2018 r. godz. 17.30 - spotkania z rodzicami klasy 0-3wg harmonogramu.

11.09.2018 r. godz. 16.30 - spotkania zespołów klasowych klas IV - VIII.

11.09.2018 r. godz. 17.30 - spotkania z rodzicami klasy IV-VIII wg harmonogramu.

11.09.2018 r. godz. 18.30 - spotkanie organizacyjne Rady Rodziców.

02.10.2018 r. 16.00 – 18.00 - rada szkoleniowa – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

06.11.2018 r. 16.00 – 18.00  - rada szkoleniowa – „Spacer edukacyjny”.

25.10.2018 r. - wystawienie ocen śródokresowych.

29.10.2018 r. godz. 16.30 - spotkania zespołów klasowych klas 0 - III.

29.10.2018 r. godz. 17.30 - spotkania z rodzicami klasy 0-III  wg harmonogramu.

30.10.2018 r. godz. 16.30 - spotkanie Rady Rodziców.

30.10.2018 r. godz. 16.30 - spotkania zespołów klasowych klas IV - VIII.

20.11.2018 r. - powiadomienie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i z zachowaniem nieodpowiednim oraz nagannym w I semestrze.

20.12.2018 r. - ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr.

21.12.2018 r. - powiadomienie rodziców o ocenach i zachowaniu.

03.01.2019 r. do godziny 12.00 - oddanie arkuszy klasyfikacyjnych za I semestr.

08.01.2019 r. – godz. 14.30 - spotkania zespołów klasowych.

08.01.2019 r. – godz. 15.30 (wtorek) - rada pedagogiczna klasyfikacyjna,

08.01.2019 r. godz. 16.30 (wtorek) - spotkanie Rady Rodziców.

08.01.2019 r. – godz. 17.30 (wtorek) - spotkania z rodzicami klasy IV-VIII wg harmonogramu.

09.01.2019 r. – godz. 17.30 (środa) - spotkania z rodzicami klasy 0-3wg harmonogramu.

10.01.2019 r. do godz. 12.00 - oddanie raportów sprawozdań i informacji

29.01.2019 r. – godz. 15.00 (wtorek) - rada pedagogiczna; analiza wyników nauczania i zachowania; realizacja planu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego

 26.03.2019r. 10.00 – 12.30 (w okresie rekolekcji) – rada szkoleniowa "Mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela".

05.04.2019 r. - wystawienie ocen międzyokresowych.

  08.04.2019 r. – godz. 17.30 - spotkania z rodzicami kl. 0-III wg harmonogramu.

09.04.2019 r. godz. 16.30 - spotkanie Rady Rodziców.

09.04.2019 r. – godz. 17.30 - spotkania z rodzicami kl. IV-VIII wg harmonogramu.

10.05.2019 r. - powiadomienie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim oraz nagannym za­chowaniem.

  05.2019 r. godz. 15.00 - Panel koleżeński SUS.

  03.06.2019 r. - wystawienie ocen kl. I-VIII.

04.06.2019 r. - powiadomienie rodziców o ocenach i zachowaniu.

06.06.2019r. do godz. 12.00 - oddanie arkuszy klasyfikacyjnych.

11.06.2019 r. – godz. 14.30 - spotkania zespołów klasowych.

11.06.2019 r. – godz. 15.00 - rada pedagogiczna - klasyfikacyjna.

12.06.2019 r. do godz. 12.00 - oddanie raportów sprawozdań i informacji.

18.06.2019 r. – godz. 15.00 - analiza wyników nauczania i zachowania oraz realizacji planu dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczego oraz nad­zoru pedagogicznego.

21.06.2019 r. godz. 09.00 kl. „0” – III, godz. 10.00 kl. IV-VI, godz. 11.00 kl. VII-VIII - zakończenie roku szkolnego.