SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

KAPITUŁA SŁONECZNEGO ORDERU

    OrderUśmiechu2015

 

Koordynatorkami  działalności Kapituły Słonecznego Orderu w szkole są:
mgr Ilona Bukowiecka, mgr Sylwia Przybysz.

 

O KAPITULE:

1. Kapitułę Słonecznego  Orderu stanowią przedstawiciele uczniów klas IV-VIII – przewodniczący klas.
2. Głównym celem działalności Kapituły jest nagradzanie ludzi służących najmłodszym, ludzi lubianych przez dzieci, którzy swym działaniem i  życiem wcielają w czyn ideę - dzieci nade wszystko.
3. Kapituła Słonecznego Orderu  jest otwarta dla przyjaciół najmłodszych.

CELE KAPITUŁY SŁONECZNEGO ORDERU:

1. Nagradzanie Orderem pracowników szkoły, wyróżniających się działalnością służącą wychowaniu dzieci, okazywaniem  im przyjaźni i niesieniem pomocy;
2. Kultywowanie idei opieki nad dziećmi i praktyczna  realizacja hasła: dzieci nade wszystko.
3. Wspieranie działań mających na  celu wprowadzenie w życie i przestrzeganie Konwencji o Ochronie Praw Dziecka;
4. Wspieranie akcji niesienia  pomocy dzieciom potrzebującym.

SZKOLNA KAPITUŁA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

1. Nadawanie Słonecznego Orderu zgodnie  z ustaloną procedurą i ceremoniałem.
2. Organizowanie ceremonii  nadawania i wręczania Orderu oraz imprez towarzyszących popularyzujących te  idee.
3. Organizowanie spotkań,  odczytów, wystaw, konkursów itp.

Zgodnie z założeniami i celami  działalności Kapituły w poprzednich latach jej działalności miały miejsce  następujące wydarzenia:

  •  Przeprowadzenie konkursu  na projekt  Słonecznego Order,
  •  Wykonanie   gotowego do dekoracji wzoru Szkolnego Orderu,
  • Przygotowanie w szkole obchodów Dnia  Papieskiego,
  • Zorganizowanie  wystaw poświęconych Ojcu Świętemu, montażu słowno-muzycznego, konkursu na  portret Jana Pawła II,
  • Zorganizowanie akcji charytatywnych  na rzecz hospicju,
  • Przeprowadzenie  głosowanie uczniów na najlepszego nauczyciela – przyjaciela dzieci,
  • Zorganizowanie wystawek informujących o działalności Kapituły Szkolnego Orderu i akcjach towarzyszących.

 

KAWALEROWIE SŁONECZNEGO ORDERU:

W roku szkolnym 2005/2006
- nauczycielka  języka polskiego, mgr HANNA PODOSEK

W roku szkolnym 2006/2007
- dyrektor  szkoły, mgr MARIA LEWANDOWSKA - KONARSKA

W roku szkolnym 2007/2008
- nauczycielka  matematyki, mgr JOANNA KUĆMAJA

W roku szkolnym 2008/2009
- nauczycielka  nauczania zintegorwanego, mgr BEATA WIELUŃSKA,
nauczyciel informatyki i  techniki, mgr MIROSŁAW PRZYMUS

W roku szkolnym 2009/2010
- pan woźny,  KAZIMIERZ WOLF

W roku szkolnym 2010/2011
- dyrektor  szkoły, mgr WOJCIECH KONARSKI

W roku szkolnym 2011/2012
nauczycielka nauczania zintegrowanego, mgr JADWIGA SALUS,
– nauczycielka języka  polskiego, mgr BEATA NOWICKA


W roku szkolnym 2012/2013
nauczyciel muzyki i plastyki, mgr GRACJAN CZAPIEWSKI

W roku szkolnym 2014/2015
- nauczyciel wychowania fizycznego, mgr PIOTR OLSZEWSKI

W roku szkolnym 2015/2016
- nauczycielka wychowania fizycznego i kajaków, mgr MARTA TRACZ

W roku szkolnym 2016/2017
- nauczycielka wychowania fizycznego i kajaków, mgr SYLWIA KMINIKOWSKA

W roku szkolnym 2017/2018
- nauczycielka informatyki i muzyki, mgr inż. HANNA FORBOT

 

 

 

KONKURS NA LOGO "SŁONECZNEGO ORDERU" ROZSTRZYGNIĘTY

 


 

Dziękujemy  wszystkim uczniom, którzy z wielkim zaangażowaniem przystąpili do konkursu na  nowe logo „Słonecznego Orderu”.

Wybór nie był łatwy, ale zwycięzca mógł być tylko  jeden.

Prace  oceniło jury w składzie:
-pani Sylwia Przybysz    
-pani  Ilona Bukowiecka    
-pan Gracjan Czapiewski

Zwycięski projekt  wykonała NICOLETA  STREHL z klasy 4c.

GRATULUJEMY!