SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

UROCZYSTE APELE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

W poniedziałek, 11 LISTOPADA 2013 roku odbyły się w Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza i w wielu innych miejscowościach naszego kraju, przy udziale najwyższych władz państwowych i samorządowych, obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Jak co roku, tę ważną rocznicę uczciliśmy także w naszej szkole.  Uroczyste akademie odbyły się w piątek, tj. 8
 listopada 2013 roku.  Apel dla dzieci młodszych przygotowała klasa IIb, której wychowawcą jest pani Maria Latta, a dla uczniów starszych - klasa VIa pod okiem swojego wychowawcy, pani Hanny Podosek.  
Apele uświetnił, prezentując odpowiednio dobrane pieśni patriotyczne, chór szkolny pod kierunkiem pana Gracjana Czapiewskiego. 
Oprawę plastyczną przygotowali: pani Alicja Essuman-Mensah i pan Gracjan Czapiewski.

Przeczytaj szczegółowe sprawozdanie z tej wpaniałej uroczystości, które napisał uczeń klasy 6a, Konrad Kaszewski:

8 listopada 2013 roku odbył się apel z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Na początku prowadząca, Daria Padzikowska przywitała zgromadzonych i poleciła pocztowi sztandarowemu, aby wszedł. Nastąpiło odśpiewanie hymnu. Po dśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i wyjściu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna. Uczennica, Alicja Łabenda wyrecytowała swój wiersz. Po słuchaczachbyło widać, że mówi prawdę o Ojczyźnie. Następnie głos znów zabrała prowadząca. Opowiadała o walce z zaborcami, o patriotyźmie naszych przodków. O tym jak to Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie w 1807 roku. Słuchaliśmy o powstaniach listopadowym i styczniowym, które zakończyły się klęską. Potem głos zabrał uczeń, Kacper Klein pięknie mówiąc o patriotyźmie rodziców, nauczycieli, księży i żołnierzy część jego roli brzmiała: „To żołnierz, który musiał służyć w carskiej armii, ale pamiętał, że jest Polakiem”.
Następnie przewodnicząca mówiła o pamięci naszych pradziadów o walce młodych chłopców, którzy najczęściej ginęli na polu bitwy o wolny kraj. Następnie uczeń, Mateusz Kwaśniewski mówił o ocenie Polski przez otoczenie zaborcze. Potem prowadząca mówiła wybuchu pierwszej wojny światowej w 1914 roku. Mówiła o walce trzech zaborców przeciwko sobie. Następnie uczeń, Konrad Kaszewski mówił o podzieleniu braci przez zaborców i zmuszeniu do wojny z sobą. Potem chór szkolny zaśpiewał pieśń „Piechota”.
Następnie uczeń, Mikołaj Ostrowski wymienił działaczy niepodległościowych. Potem przewodnicząca i uczniowie mówili o odzyskaniu niepodległości. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu władzę nad Polską. Następnie chór zaśpiewał pieśń „Pierwsza Brygada”. Pod koniec kolejni uczniowie recytowali krótkie wersety opisujące Polskę na przykład: „I gdy ujrzysz biało krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty, to jest Polska”. Na koniec chór zaśpiewał pieśni „Rota” i „Morze, nasze Morze”.



WSPÓŁCZESNY PATRIOTYZM

Godny strój, przypięcie stworzonego na lekcji plastyki KOTYLIONU, wysłuchanie apelu z prawdziwą  powagą  i  zaangażowaniem,  to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. 
Podkreślić należy, iż patriota  to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota to człowiek kultywujący pamięć o swoich przodkach, wyrażający zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszą sytuacją kraju. Troskę o losy ojczyzny mamy, my Polacy, szansę okazywać niemal nieustannie. Jej wyrazem jest na przykład uczciwa i twórcza praca, rzetelne zdobywanie wiedzy,  dbanie o poprawność języka ojczystego, zarówno w mowie, jak i piśmie, troska o dobro rodziny, a także szacunek dla narodowej tradycji.