SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

 

 

 

WARSZTATY MANUALNE

 

Nauczycielki matematyki:

Szkoły  Podstawowej nr 61 pani Marzena Długosz

Szkoły  Podstawowej nr 63  pani  Magdalena  Skrzypczyńska

  Szkoły  Podstawowej nr 41 pani Katarzyna Łasa

zorganizowały WARSZTATY MANUALNE dla uczniów kółek  matematycznych klas IV, V i VI.

Warsztaty manualne były ukierunkowane na twórcze wykonywanie prac. W  oparciu o proste środki techniczne jak papier, nici, igła uczniowie  stymulowali sprawność rąk. Zwracali uwagę na  precyzję wykonania  prac. Dodatkowo utrwalali własności figur, rozwijali wyobraźnię. Kształtowali umiejętność pracy indywidualnej i w zespole  międzyszkolnym, w przyjemnej, życzliwej atmosferze.

Spotkania odbyły się:

  • 10 maja w SP nr 63 -         Wykonanie  modeli  figur techniką origami

  • 22 marca w SP nr 61 -       Wykonanie  „wyszywanek” figur płaskich

  • 29 marca w SP nr 41 -       Wykonanie  kopuł geodezyjnych

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w WARSZTATACH MANUALNYCH dziękujemy!

 Opracowała: mgr Katarzyna Łasa