SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

pko sko 950x200 male

 

 

 

SZKOLNE KOŁA JĘZYKOWE

DLA KLAS IV - VI

zdj

Nasi uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia koła języka angielskiego. W szkole działają aż trzy koła językowe dla klas IV - VI, dzięki czemu każdy zainteresowany uczeń ma szansę skorzystania z zajęć dostosowanych do jego potrzeb, poziomu językowego i zgodnych z jego zainteresowaniami. Biorąc udział w zajęciach, uczniowie poszerzają i utrwalają słownictwo, z którym zapoznali się na lekcjach przedmiotowych oraz wzbogacają swoją wiedzę językową o pewien zakres tematyczny wykraczający poza program szkolny. Część zajęć jest również poświęcona świętom okolicznościowym, przybliżając uczniom sposoby ich celebracji w Wielkiej Brytanii i USA. Prowadzenie zajęć opiera się w dużej mierze na rozwiązywaniu zadań takich jak krzyżówki, łamigłówki, układanki oraz angielskie gry planszowe i obrazkowe pomagające utrwalić poznane słownictwo, lekcje obejmują także naukę piosenek i rymowanek wprowadzających w formie zabawy nowe struktury i słowa oraz sporządzanie prac projektowych. Zajęcia koła ekologicznego polegają głównie na zapoznawaniu uczniów z ciekawymi faktami dotyczącymi życia roślin i zwierząt oraz środowiskiem naturalnym, w którym żyjemy. Uczniowie uczęszczający na koła językowe mają szansę wykazania się swoją wiedzą w organizowanych przedstawieniach i scenkach, konkursach szkolnych lub wykorzystanie jej w praktyce poprzez prowadzenie korespondencji w języku angielskim ze szkołami zagranicznymi i tworzenie dekoracji z okazji świąt. zdj
Koła językowe dla klas IV-VI, organizowane na terenie szkoły:

  • Koło języka angielskiego  (klasy IV-VI) Prowadzący: mgr Anna Smeja Robak
  • Koło języka angielskiego (klasy IV-VI) Prowadzący: Iwona Masiak

 

DLA KLAS I - III

Kólko jezyka angielskiego - dla najmlodszych to nieplatne zajecia odbywajace sie jeden raz w tygodniu. Nauka przez zabawe i muzyke motywuje, bawi oraz uczy podstawowych zwrotów, slów i komunikacji w obcym jezyku. Podczas zajec wytwarzany jest klimat srodowiska "angielskiego przedszkola", co sprzyja przyzwyczajaniu sie do myslenia w obcym jezyku bez potrzeby tlumaczenia wszystkiego w myslach. Utrwalany jest takze material przerabiany na lekcjach,lecz wzbogacany wieksza iloscia slów i cwiczen. 

Koła językowe dla klas I - III, organizowane na terenie szkoły:

  • Koło języka angielskiego (klas I)  Prowadzący: mgr Joanna Gralak

  

KOŁO MISTRZÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO

      

Program  koła ma na celu zbliżenie dzieciom szeregu zagadnień z dziedzin  geografii, historii i literatury krajów anglojęzycznych, które  wykraczają poza ramowy program nauczani. Dzieci będą miały okazję  pracować z autentycznymi materiałami, stworzyć projekty, poszerzyć  wiedzę i zastosować ją w praktyce.   Program został opracowany  z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych. Wprowadza on  propozycje rozwiązań metodycznych, których celem jest  wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka obcego,  pobudzaniu zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych. Program  uwzględnia realizację ścieżek edukacyjnych:   - prozdrowotnej   -  ekologicznej   - wychowania patriotycznego i obywatelskiego   -  czytelniczej i medialnej
  W  zajęciach mogą brać udział dzieci z klas I i II szkoły  podstawowej, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu kultury  krajów anglojęzycznych.   Zajęcia te oparte będą na aktywnej  pracy uczniów:   - grupowe wykonanie projektów   - odgrywanie  scenek w grupach   - praca indywidualna i w parach   -  wyszukiwanie informacji w Słownikach obrazkowych   - praca z  oryginalnymi materiałami w języku angielskim   - praca z tablicą  interaktywną.

 

 

KOLEJNY SUKCES KOŁA TEATRALNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

10 maja br. Koło Teatralne Języka  Angielskiego brało udział w międzyszkolnym   konkursie „Young Artists” w Szkole Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy.  Prezentowane przez nich przedstawienie „Starlet” zostało wyróżnione, a główna  aktorka, Weronika Jendraszak zdobyła nagrodę specjalną dla najlepszego aktora.

Młodym artystom  
i opiekunce Koła, pani Joannie Gralak
- Serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja szkoły