SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

ZACHĘCAMY UCZNIÓW KLAS 6. I 7. DO UDZIAŁU W KONKURSIE INFORMATYCZNYM!

 

plakat-scratch-popr

 

 

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO


I. CELE:

  1. Aktywizowanie uczniów do poszerzania wiedzy.
  2. Rozbudzanie zainteresowania j. angielskim, informatyką i środowiskiem programistycznym.
  3. Rozwijanie kreatywności.
  4. Rozwijanie słownictwa.

II. ORGANIZATOR KONKURSU:

  1. Organizatorem Informatycznego Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. R. Traugutta w Bydgoszczy.

III. KATEGORIA WIEKOWA:

  1. Sugerujemy aby w konkursie brali udział uczniowie klas VI – VII.

IV. ZASADY KONKURSU:

Założeniem konkursu jest stworzenie animacji w programie Scratch w oparciu o fragmenty „Opowieści Wigilijnej” Charlesa Dickensa w języku angielskim.

Uczeń:

  1. Tworzy animacje w programie Scratch zawierającą minimum dwa tła oraz minimum dwa duszki.
  2. Wpisuje dialog pomiędzy postaciami w nawiązaniu o fragment „Opowieści Wigilijnej” Charlesa Dickensa w języku angielskim.
  3. Nadaje duszkom funkcje poruszania się oraz rozmawiania ze sobą.
  4. Dodaje podkład muzyczny do animacji.
  5. Pracę zapisuje na nośniku danych i dostarcza do Pani Hanny Forbot do dnia 4 stycznia 2019 roku
  6. Do 7 stycznia 2019 roku zostaną ogłoszone wyniki.

V. KRYTERIA OCENY:

  1. Estetyka pracy.
  2. Oryginalność wykonania.
  3. Poprawność językowa.
  4. Samodzielność wykonania.

                                                                        Organizatorzy konkursu:
Joanna Gralak, Anna Smeja, Hanna Forbot