SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI PROJEKTU POWER

  

Erasmus   logo 2018SKM C25818110510010

 
Dnia 23 października 2018 roku odbył się proces rekrutacji chętnych nauczycieli, których zaciekawił projekt POWER: "Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży". 
Do konkursu stanęło sześciu nauczycieli, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy oraz odpowiedzieli na szereg pytań. Komisja w osobie pana dyrektora, Wojciecha Konarskiego oraz pani wicedyrektor, Hanny Matuszewskiej, po przeanalizowaniu wniosków z potrzebami szkoły wybrali czworo z kandydatów: 

panią Annę Smeję-Robak i panią Joannę Gralak, nauczycielki języka angielskiego,
panią Hannę Forbot, nauczycielkę fizyki, muzyki, techniki oraz informatyki
oraz pana Andrzeja Kowalewskiego, nauczyciela historii.
 
Nauczyciele będą uczestniczyć w dwóch szkoleniach na temat kształtowania kreatywności u starszych uczniów oraz wykorzystywania mediów społecznościowych w edukacji. Szkolenia te odbywać się będą we Florencji oraz na Malcie. Rezultaty szkoleń i działania związane z popularyzacją ich efektów będzie można śledzić na stronie internetowej projektu.
 
 Joanna Gralak - szkolny koordynator programu POWER.
 
 
 
 
WYNIKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU POWER 
 
 
 
 
 
 
 
 
.