SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

SAMORZĄDOWA AKCJA PN. „SZCZĘŚLIWY DZIEŃ W MIESIĄCU” - STYCZEŃ

 

Szanowni Nauczyciele! Koleżanki i koledzy!

Informujemy, że w dzień Wigilii szkolnych dokonaliśmy losowania numeru Szczęśliwego Dnia Miesiąca. W pierwszym miesiącu 2019 roku dniem wolnym od odpowiedzi ustnych, kartkówek, sprawdzianów będzie 31 stycznia. Plansza z zapisanym szczęśliwym dniem miesiąca i regulaminem akcji znajduje się w gablocie Samorządu Uczniowskiego oraz w tym artykule, poniżej .

 

Szczęsliwy dzień m-c styczeń 2019

 

 

RUSZA SAMORZĄDOWA AKCJA PN. „SZCZĘŚLIWY DZIEŃ W MIESIĄCU” 

Szczęsliwy dzień SU 2018

Drodzy Uczniowie! Szanowni Nauczyciele!

Informujemy, że Rada Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym podjęła decyzję o zmianie dotychczasowej formuły akcji pn. "Szczęśliwy Numerek", cieszącej się dużym powodzeniem przez wiele lat, na akcję "Szczęśliwy Dzień w Miesiącu".

 

REGULAMIN CAŁOROCZNEJ AKCJI SAMORZĄDOWEJ „SZCZĘŚLIWY DZIEŃ W MIESIĄCU”

 

 1. Akcja jest przeprowadzana w miejsce ,,Szczęśliwego Numerka”.
 2. Akcję prowadzi Rada Samorządu Uczniowskiego.
 3. Przebieg akcji:
  Wybrani przedstawiciele SU w ostatni dzień miesiąca losują numerek. Liczba, która na nim wypadnie, oznacza datę dzienną ,,szczęśliwego dnia” w kolejnym miesiącu. Jeżeli wypadnie weekend lub jakikolwiek inny dzień wolny od zajęć szkolnych, przedstawiciele SU losują do momentu, kiedy trafią na dzień w którym lekcje odbywają się normalnie.
 4. ,,Szczęśliwy dzień w miesiącu”:
  1. zwalnia wszystkich uczniów z odpowiedzi ustnych,
  2. zwalnia wszystkich uczniów niezapowiedzianych kartkówek,
  3. usprawiedliwia brak zadania domowego,
  4. usprawiedliwia nieprzygotowanie.*
 5. W tym dniu uczniowie zwolnieni są z pisania prac klasowych bądź sprawdzianów.
  UWAGA. Jeśli test był zapowiedziany przed ogłoszeniem daty ,,Szczęśliwego dnia w miesiącu”, uczniowie mają obowiązek go napisać.
 6. Akcja dotyczy wszystkich klas naszej szkoły.
 7. Akcja jest całoroczna.

 

* nie usprawiedliwia braku stroju na WF oraz ogólnego nieprzygotowania: braku wszystkich. potrzebnych książek lub zeszytów.