SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

SZKOLNY KONKURS NA NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LOGO W RAMACH AKCJI PO WER

 

 

 

logo123

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Using social media and modern technologies in teaching as the answer to the changing needs of contemporary youth” czyli w tłumaczeniu: „Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży”.

Konkurs organizowany jest w ramach akcji PO WER, czyli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, polegającego na zagranicznych mobilnościach szkoleniowych kadry edukacji szkolnej.

Cele konkursu: kreatywne wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji. kształtowanie kreatywności u nastoletniego ucznia XXI wieku, rozwijanie zainteresowania językiem angielskim. doskonalenie umiejętności językowych, wdrażanie do samodzielnej pracy nad językiem, przybliżenie niekonwencjonalnych sposobów uczenia się.

Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.
  • Uczniowie przygotowują logo, indywidualnie lub w grupie, promujące założenia projektu w szczególności wykorzystanie mediów społecznościowych w nauczaniu.
  • Technika wykonania prac jest dowolna (także za pomocą narzędzi TIK).Praca nie powinna przekraczać wielkości A3.
  • Podpisane prace (imię i nazwisko autora/autorów oraz klasa) prosimy przekazać do organizatorów do dnia 5.11.2018r.
  • Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie szkoły do dnia 10.11.2018r.
  • Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich eksponowania w szkole oraz na stronie internetowej szkoły, a także w projektach realizowanych w ramach akcji PO WER.
  • Wyłoniona zostanie jedna praca, która będzie rozpowszechniania w trakcie realizacji projektu ,a jej autor otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.
  • Uczestnicy przystępując do konkursu, akceptują jego postanowienia.

Ocenie podlegać będzie: wysoki poziom artystyczny prac, poprawność językowa, staranność wykonania, pomysłowość.

Decyzję o przyznaniu nagród (miejsc I-III) podejmie jury złożone z nauczycieli plastyki oraz organizatorów konkursu.  

                                                                          

Organizatorzy:

mgr Anna Smeja-Robak

mgr Joanna Gralak

mgr Katarzyna Fredyk

mgr Andrzej Kowalewski