SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

REALIZUJEMY KOLEJNE PROJEKTY ERASMUS PLUS – EDUKACJA SZKOLNA

 

LOGO

 

Z nowym rokiem szkolnym nasza szkoła rozpoczęła dwa kolejne projekty w ramach Erasmus plus – Edukacja szkolna.
Pierwszy z nich to akcja KA2, czyli partnerstwa strategiczne. Udało nam się ponownie znaleźć kraje partnerskie i dołączyć do dużego oraz bardzo ciekawego projektu. Nasi partnerzy to szkoły z Bolonii we Włoszech, Duisburga w Niemczech, Avis w Portugalii i Coin w Hiszpianii.
Projekt nosi tytuł: Beyond Borders - ICT and new media for intercultural learners, czyli w tłumaczeniu: Poza granicami – nowoczesne technologie i media dla interkulturowego ucznia.
Temat wiele mówi o głównej myśli przewodniej projektu. Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk wśród nauczycieli ze szkół partnerskich. Doświadczenia skupione będą na wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych połączonych z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Uczniowie będą poznawali tajniki programowania, tworzenia krótkich filmów, odwróconych lekcji oraz tworzenia podcastów. Na podstawie zdobytych umiejętności będą tworzyli instrukcje i nauczali kolegów i koleżanki w swojej szkole. Dokonania uczniów i nauczycieli będą publikowane za pomocą portali społecznościowych oraz za pomocą edytowanego przez uczniów bloga.
Projekt prowadzony będzie w myśl nowoczesnych metod dydaktycznych nazywanych
BITS.
- B od Blended learning,
zintegrowana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera (M-learning)- I od ICT, czyli wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych to tworzenia krótkich instrukcji, wszystko by zachęcić uczniów do bycia bardziej odpowiedzialnymi użytkownikami „cyfrowego świata”- T od Tasked-Based-Learning, czyli nauczania zorientowanego na wykonywanie konkretnych zadań z użyciem autentycznego języka- S od podłoża socjoligiczno-kulturowego, ponieważ zadania wykonywane będą z wykorzystaniem zagadnień z socjologii edukacji usytuowanych w świecie mediów społecznościowych bliskich uczniom.
Nasi uczniowie będą uczestniczyli w kilku krótkoterminowych wymianach małych grup uczniów. Pierwsza w marcu 2019r. do Portugalii, druga do Niemiec w maju, kolejna w październiku do Hiszpanii i w lutym 2020r. do Włoch. Nasza szkoła będzie gościła uczniów z partnerskich szkół w maju 2020 roku.
Jesteśmy bardzo podekscytowani i nie możemy się doczekać nowych doświadczeń związanych z realizacją projektu.
Drugi projekt realizowany będzie w ramach akcji PO WER, czyli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój polegającego na zagranicznych mobilnościach szkoleniowych kadry edukacji szkolnej. Czworo nauczycieli z naszej szkoły będzie uczestniczyło w dwóch szkoleniach. Pierwsze polegać będzie na kreatywnym wykorzystaniu mediów społecznościowych w edukacji. Drugie natomiast, podążając za wyzwaniami nowoczesnej ośmioklasowej szkoły podstawowej, ukierunkowane będzie na kształtowanie kreatywności u nastoletniego ucznia XXI wieku. Nauczyciele, którzy zgłosili się do projektu to pan Andrzej Kowalewski, pani Katarzyna Fredyk, pani Anna Smeja-Robak oraz pani Joanna Gralak. Są oni przedstawicielami różnych zespołów przedmiotowych, dlatego nowopoznane metody i działania będą przekładali na grunt swojego przedmiotu i przekazywali na szkoleniach innym nauczycielom z naszej szkoły. Przyniesie to na pewno wiele nowości na lekcjach, a wszystko po to by zachęcić uczniów do chętniejszego i aktywniejszego udziału w zajęciach szkolnych.
W celu podążania za aktualnościami w wydarzeniach obu projektów zapraszamy na bloga.

Joanna Gralak