SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

UWAGA! PODAJEMY INFORMACJE O ZASADACH ZAKUPU SZAFEK SZKOLNYCH

 
LogoRadyrodziców
Rada Rodziców na zebraniu w dniu 12 czerwca 2018 roku podjęła decyzję o zasadach zakupu szafek szkolnych przez zainteresowanych rodziców. Jednorazowy koszt zakupu jednego boksu dla jednego dziecka na cały okres nauki w SP nr 41 wynosi 100 złotych. Po dokonaniu zakupu indywidualnego boksu dla ucznia dziecko korzysta z szafki na zasadach indywidualnych z gwarancją korzystania z szafki do ukończenia edukacji w naszej szkole. Osoby zainteresowane zakupem indywidualnego boksu dla swojego dziecka proszone są o kontakt z Radą Rodziców, mailowo na adres: radarodzicowsp41bydgoszcz@gmail.com, do dnia 20 czerwca 2018 roku. Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców:  66 1020 1462 0000 7602 0330 2106 w tytule płatności wpisujemy: "szafka dla imię i nazwisko dziecka". Po zebraniu wpłat RR dokona zakupu szafek. Na wpłaty czekamy do końca czerwca bieżącego roku. 
Pozostałe szafki będące własnością szkoły będą przydzielane na dotychczasowych zasadach. Szczegółowy regulamin przydzielania i użytkowania szafek zostanie wprowadzony na początku września 2018 roku.