SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

RUSZYŁA SAMORZĄDOWA AKCJA "SZCZĘŚLIWY NUMEREK" 2017

 

20171020 161456

 

Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

Z radością informujemy, że od podziedziałku, 23 października 2017 roku rusza całoroczna, samorządowa akcja pn. "SZCZĘŚLIWY NUMEREK". Poniżej prezentujemy regulamin, w celu przypomnienia zasad przebiegu akcji.

Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem.

 

REGULAMIN AKCJI „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”

§1

Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed drugą lekcją, około godziny 7:50, przy pokoju nauczycielskim i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

    §2                               

Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1. do 29. Losowaniem zajmują się przedstawiciele SU i jego opiekun. Wylosowane numery podane są do wiadomości uczniów i nauczycieli przez ich wywieszenie w gablocie samorządu uczniowskiego.

§3

Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.
Od wyniku losowania nie ma odwołań.

§4

Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę.
Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.

§5

Paragraf 4 (§4) jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.

§6

Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych. Za zadanie domowe (lub jego brak)
uczeń może zostać oceniony.

§7

Uczeń ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany. Uczeń ze szczęśliwym numerem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji.
Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony!

§8

Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

§9

Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego.
Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

§10

Każdy numerek może być wylosowany tylko jeden raz w miesiącu. Po wylosowaniu jest odkładany i wraca do puli pierwszego dnia nowego miesiąca.

§11

W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły
w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły.

§12

Szczęśliwy numerek nie dotyczy osób, które bardzo często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi.