SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

pko sko 950x200 male

 

 

 

UWAGA! EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 2017

 

Karta Rowerowa

 

W piątek, 02 czerwca 2017 roku o godz. 10:45 w Szkole Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta odbędzie się egzamin na kartę rowerową dla chętnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 41, którzy ukończyli 10 lat (najpóźniej w dniu egzaminu).

Uczniowie, którzy otrzymają pozytywny wynik testu (min.80% poprawnych odpowiedzi) będą mogli przystąpić do części praktycznej egzaminu, która planowana jest na dzień 8 czerwca 2017 roku o godz. 14:30 na boisku szkolnym. Na przystąpienie do części praktycznej egzaminu wymagana jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna.

Każdy uczeń przystępujący do części praktycznej egzaminu musi posiadać kask rowerowy (mieć kask na głowie podczas jazdy – szkoła zapewnia kask na czas egzaminu). Zgłoszenie chęci przystąpienia do egzaminu przyjmuje: nauczyciel techniki pani Hanna Forbot i pan Piotr Olszewski nauczyciel wychowania fizycznego do dnia 31.05.2017r. (nauczyciele udzielają również odpowiedzi na pytania związane z przeprowadzeniem egzaminu w naszej szkole).

Wiadomości objęte testem:

 • znaki drogowe pionowe i poziome,
 • zasady ruchu drogowego dotyczące rowerzysty,
 • zasady i umiejętność ustalania pierwszeństwa przejazdu,
 • manewry na drodze,
 • budowa, wyposażenie i konserwacja roweru,
 • obowiązkowe wyposażenie rowerzysty,
 • wiadomości dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Umiejętności sprawdzane w części praktycznej:

 • przygotowanie roweru do jazdy,
 • jazdę rowerem na wprost,
 • reagowanie na znaki drogowe,
 • zmiana pasa ruchu,
 • „ósemka” – bez podpórek i najeżdżania na linie,
 • „slalom”,
 • hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonym miejscu.

Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny jeśli osoba egzaminowana prawidłowo wykona co najmniej 90% manewrów.

Dlaczego wymagana jest karta rowerowa?

Ruch drogowy jest uporządkowany, obowiązują w nim określone przepisy i zasady, które rowerzysta musi znać i stosować, aby nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych uczestników znajdujących się w ruchu drogowym.

Jest ona świadectwem kwalifikacji, potwierdzeniem przez specjalistę znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności bezpiecznego oraz odpowiedzialnego zachowania, dokumentem uprawniającym do kierowania rowerem po drogach publicznych. Posiadanie karty rowerowej jest wymagane na mocy ustawy: Prawo o ruchu drogowym. A na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma obowiązek przestrzegania prawa.