SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

pko sko 950x200 male

 

 

 

OGŁASZAMY KONKURS SZKOLNY NA NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LOGO PROJEKTU ERASMUS +

 

era

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA2 W NASZEJ SZKOLE

 

Celem projektu „MIRRORS: Making Integration a Reflective Responsible Opportunity for a Rightful Society” (Integracja okazją do pogłębionej refleksji na temat suwerennego społeczeństwa) jest promocja integracji poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod i technik pracy z uczniami. Działania te mają służyć budowaniu wielokulturowego społeczeństwa, a więc są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnego świata dotkniętego problemem migracji.

Skrócona nazwa projektu – ‘Mirrors – Zwierciadła’ sugeruje i jednocześnie zachęca do autorefleksji, przejrzenia się w lustrze, a więc głębszego poznania własnej tradycji, określenia swojej tożsamości narodowej, tak aby stopniowo przygotować się i otworzyć na nowe wyzwania, które niesie ze sobą życie w wielokulturowym świecie.

Partnerami projektu są – Niemcy, Włochy, Grecja i Cypr. Uczniowie z powyższych krajów będą równocześnie uczestniczyć w szeregu działaniach związanych z realizacją projektu. Część z nich opierać się będzie na wykorzystaniu umiejętności plastycznych, muzycznych, językowych, sportowych i aktorskich. Będzie to dla nich okazją nie tylko do wykazania się swoimi zdolnościami, ale również komunikowania się w języku angielskim z rówieśnikami w krajach partnerskich. Odbywać się to będzie poprzez platformę eTwinning, na której zamieszczane będą również wszystkie rezultaty projektu. Poszczególne działania realizowane w naszej szkole rejestrowane będą także na blogu utworzonym na potrzeby projektu, a dostępnym na stronie naszej szkoły. Zachęcamy do czytania i dzielenia się swoimi opiniami.

Założenia projektu przewidują oprócz wyjazdów nauczycieli także dwa wyjazdy zagraniczne uczniów naszej szkoły. Pierwszy z nich zaplanowany jest na luty 2017 roku na Cypr. Kolejny natomiast na 2018 roku do Włoch. Wezmą w nich udział uczniowie, którzy są najbardziej zaangażowani w działania wynikające z projektu oraz z łatwością komunikują się w j. angielskim, gdyż zakwaterowani oni zostaną u rodzin w poszczególnych krajach.

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu jest przygotowanie przez uczniów logo promującego ZAŁOŻENIA PROJEKTU, a więc takich wartości jak: integracja, tolerancja, wielokulturowość, ciekawość, otwartość, równość. Najciekawsze prace - 3 ze szkoły - wezmą udział w międzyszkolnym konkursie/ głosowaniu w pozostałych krajach partnerskich. Wyłoniona zostanie w nim jedna praca, która będzie publikowana na wszystkich materiałach powstałych w trakcie realizacji projektu.

Ponadto na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu dostępny poniżej.

  1. Praca powinna zawierać tytuł projektu (przynajmniej skrót). Powinna ona odzwierciedlać założenia projektu – jak powyżej.
  2. Format pracy nie powinien przekraczać wielkości A4.
  3. Technika pracy dowolna.
  4. Praca może być wykonana w grupie, bądź indywidualnie.
  5. Praca powinna być opisana – nazwisko autora/autorów, klasa oraz zgoda rodziców na publikowanie pracy – załącznik do pracy (dostępny u nauczycieli j. angielskiego).
  6. Termin oddania prac: 25.11.2016 rok.