SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

CZAS NAUKI POZA PLACÓWKĄ, CZYLI WYCIECZKI SZKOLNE

 

 

W ramach obchodów Roku Oskara Kolberga, wybitnego etnografa, folklorysty i kompozytora, dokumentującego kulturę ludową XIX w. odbyła się wycieczka do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. Jest to muzeum typu skansenowego, w którym zgromadzono ponad 50 obiektów architektury ludowej z obszaru całych Kaszub i części Kociewia. Przygoda z kulturą ludową rozpoczęła się od wizyty w starej szkole ze wsi Więckowy pochodzącej z połowy XIX w., składającej się z dwóch części: mieszkania dla nauczyciela i izby lekcyjnej. Ogromną frajdę sprawiła uczestnikom wycieczki nauka języka kaszubskiego oraz pisanie krótkiego dyktanda gęsim piórem. Zaciekawienie wzbudził proces powstawania drewnianego koła, który szczegółowo omówił przewodnik w warsztacie kołodziejskim z Mirachowa. Uczniowie zwiedzili kolejno stary drewniany kościółek, liczne chaty i wiatrak. Dużo radości przyniosła zabawy na podwórku dużej zagrody, które animował opiekun wystawy. Można było wypróbować łuki, proce, obręcze do toczenia, szczudła, liny i kolorowe, wzorowane na tradycyjnych zabawki.
Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie starego cmentarzyska w Odrach na terenie Rezerwatu przyrody „Kamienne Kręgi”. W tym szczególnym miejscu znajduje się ogromne stanowisko ponad 80 gatunków porostów, w tym niektóre występują wyłącznie na tym terenie. Na terenie Tucholskiego Parku Narodowego, oprócz przepięknej przyrody, wartym obejrzenia okazała się największa budowla hydrotechniczna w Polsce. Jest to unikatowy zabytek, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach. Akwedukt jest skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego górą). Wzniesiono go w połowie XIX w. w celu doprowadzenia wody z Brdy do kompleksu Łąk Czerskich.