SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

REALIZUJEMY MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIA ZDOLNEGO

 

 

 

"ZDOLNI ZNAD BRDY"

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIA ZDOLNEGO

 

Nowy program wsparcia dla uczniów zdolnych to ciekawe zajęcia edukacyjne i nowe kierunki oraz możliwości rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych realizowanych w ramach Grantów Rozwoju Zdolności (dla uczniów szkół podstawowych) oraz w ramach Grantów Fabryka Szans (dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Szczegółowe informacje o proponowanych zajęciach oraz zasady zgłaszania się na nie przez uczniów opisane są na portalu edu.bydgoszcz.pl.

Dwa z grantów realizowane będą przez naszych nauczycieli i na terenie naszej szkoły, zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do zapisywania się na zajęcia.

Pierwszy z nich, „Język angielski – moje okno na świat” skierowany jest do uczniów obecnych klas pierwszych i ma na celu przygotowanie uczniów w najmłodszym wieku szkolnych do swobodnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym za pomocą metody „immersji językowej” czyli zanurzenia dziecka w świat języka obcego.

Uczestnicy zajęć powinni posiadać podstawową wiedzę z języka angielskiego, czyli mieć opanowany materiał nauczania języka angielskiego z klasy pierwszej.

O przyjęciu na zajęcia decydował będzie test kompetencji oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu (od maja do grudnia, z wyłączeniem wakacji) i będą trwały półtorej godziny.

Rodzice każdego chętnego dziecka powinni dostarczyć kartę zgłoszenia do wychowawcy, nauczyciela języka angielskiego lub sekretariatu szkoły do 21 maja.

W przypadku wątpliwości proszę się kontaktować z panią Joanną Gralak.

Drugi „Śladami Wielkich Matematyków i nie tylko” skierowany jest do uczniów obecnych klas trzecich, czwartych i piątych, i ma na celu wspieranie i rozwijanie zainteresowań, i zdolności matematycznych uczniów na II etapie edukacyjnym oraz wykorzystanie technologii informacyjnej do nauki matematyki.

Uczestnicy zajęć powinni charakteryzować się bardzo dobrymi wynikami w nauce; wysokim poziomem osiągnięć lub możliwością takich osiągnięć; wysokim poziomem uzdolnień kierunkowych związanych z matematyką; wysokim poziomem wiedzy ogólnej.

O przyjęciu na zajęcia decydował będzie test kompetencji oraz rekomendacje nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanych osiągnięć i sukcesów. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu (od maja do grudnia, z wyłączeniem wakacji) i będą trwały półtorej godziny.

Rodzice każdego chętnego dziecka powinni dostarczyć kartę zgłoszenia do wychowawcy, nauczyciela matematyki lub sekretariatu szkoły do 21 maja.

W przypadku wątpliwości proszę się kontaktować z panią Katarzyną Fredyk.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać u prowadzących zajęcia w naszej szkole lub ze strony edu.bydgoszcz.pl.

Regulaminy zajęć dostępne są pod linkiem: http://edu.bydgoszcz.pl/

 

ZAPRASZAMY!

mgr Joanna Gralak
mgr Katarzyna Fredyk
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 41