SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

PRÓBNY SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH Z OPERONEM ZA NAMI!

 

 

W czwartek, 9 stycznia 2014 roku odbył się próbny sprawdzian klas szóstych. Sprawdzian miał charakter ponadprzedmiotowy. Dał możliwość szóstoklasistom zapoznania się z procedurami i sposobem przeprowadzania właściwego sprawdzianu, który czeka ich w kwietniu bieżącego roku. Sprawdzał przede wszystkim umiejętności zapisane w standardach wymagań egzaminacyjnych tj. z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Sprawdzian nosił tytuł „Teatr”, wszystkie zadania umieszczone w tekście podporządkowane były temu tematowi. Test zawierał 25 zadań (20 zamkniętych i 5 otwartych), za które uczeń mógł otrzymać 40 punktów.
Zadania zamknięte wielokrotnego wyboru (od 1 do 20) sprawdzały głównie umiejętność czytania ze zrozumieniem. Natomiast w zadaniach otwartych uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami: pisania, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji ze sprawdzianu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ  ZE SPRAWDZIANEM KLAS SZÓSTYCH Z OPERONEM
- ARKUSZ I ODPOWIEDZI