SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

KONKURS W RAMACH SUPERKLASY "GWIAZDKA 2013"

 

 

W czwartek, 19 grudnia 2013 roku Samorząd Uczniowski przeprowadzi konkurs w ramach Superklasy
pn. "GWIAZDKA 2013".
Prosimy, aby wszystkie klasy udekorowały świątecznie swoje sale lekcyjne.
Poniżej znajduje się regulamin konkursu, w którym zamieszczone są szczegółowe wytyczne, kryteria i sposób
oceny wystroju klas
.


REGULAMIN KONKURSU "GWIAZDKA 2013"
 

 •       W konkursie uczestniczą wszystkie klasy od 0 - 6;
 •       Oceny dokonują wszyscy obecni w szkole członkowie Samorządu Uczniowskiego (12 osób) w tajnym głosowaniu;
 •       Członkowie SU przy cenie sal będą kierować się następującymi kryteriami:
 • wkład pracy uczniów w przystrojeniu sali,
 • estetyka,
 • pomysłowość,
 • ogólna świąteczna atmosfera panująca w klasie.
 •       Po obejrzeniu sali, każdy członek SU przyznaje każdorazowo danej klasie punkty, w skali od 0-10;
 •       Po zakończeniu oględzin punkty są sumowane przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego;
 •       Wyniki konkursu ogłaszane są publicznie;
 •        Miejsca poznawane są w dwóch kategoriach: ogólnej - na poziomach edukacji, dla grup wiekowych 0-3 oraz 4-6, oraz szczegółowej - na poziomach klas.
 •      Opiekun Samorządu Uczniowskiego osobiście nadzoruje przebieg konkursu i jest odpowiedzialny za profesjonalizm oględzin sal oraz rzetelność głosowania przez członków SU;
 •       Opiekun SU musi dbać o to, aby nikt ani nauczyciele, ani uczniowie, nie wywierali nacisku na głosujących;
 •       Opiekun SU nie bierze udziału w głosowaniu.

 

 

 

KONKURS  "GWIAZDKA 2013" ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY  

 

W czwartek, tj. 19 grudnia 2013 roku, 12 członków Samorządu Uczniowskiego dokonało oceny sal lekcyjnych w ramach konkursu superklasy  "Gwiazdka 2013". Każdy członek  Samorządu Uczniowskiego mógł przyznać punkty od 0 do 10.  120 to maksymalna ilość punktów jaką mogła uzyskać  klasa za wystrój sali. Poniższa tabela przedstawia sumę punktów  przyznanych przez członków SU i zdobyte miejsce w konkursie. Pod tabelą  znajdują się wyniki miejsc w grupach wiekowych I-III i IV-VI oraz miejsca  zdobyte w ramach konkursu Superklasy.

 

 Nr sali    lekcyjnej

Suma punktów    przyznanych przez członków Samorządu Szkolnego

 Zdobyte miejsce

Klasy I-III

38

77

VI miejsce

40

86

V miejsce

42

97

III miejsce

44

112

I miejsce

45

102

II miejsce

22

94

IV miejsce

Klasy IV-VI

 21

 70

 VII miejsce

27

90

V miejsce

28

101

II  miejsce

32

114

I miejsce

33

87

VI miejsce

17

98

IVmiejsce

16
99
 
III miejsce

 

Klasy I-III
I miejsce - sala 44
II miejsce - sala 45
III miejsce - sala 42

 
Klasy IV-VI
              I miejsce - sala 32             
           II miejsce - sala 28          
III miejsce - sala 16

 

SUPERKLASA

 
                                                   KLASY I                                                       
                                         I miejsce - I B                                         
II miejsce - I A
    III miejsce - I C     
                                  
                                                    KLASY II                                                   
                                                       I miejsce - II B                                                        
                                              II miejsce - II C                                           
III miejsce - II A

KLASY III
           I miejsce - III A         
          II miejsce - III B, III C           

KLASY IV 
      I miejsce - IV A, IV C         
II miejsce - IV B
 

KLASY V
I miejsce - V B 
II miejsce - V A  
III miejsce - V C 
 
   
KLASY VI

I miejsce - VI A, VI C 
II miejsce - VI B