SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

NOWA EDYCJA SZKOŁY Z KLASĄ 2.0...

 

 

Rozpoczęła się kolejna edycja Szkoły z Klasą 2.0. Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania. Akcja skupia się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. Ma na celu upowszechnianie wśród uczniów wiedzy i postaw potrzebnych we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Internetu.

Na I piętrze, na gazetce został wywieszony KODEKS 2.0, który został opracowany przez uczniów naszej szkoły w ubiegłym roku. Prosimy o przypomnienie sobie przyjętych zasad i przedstawienie propozycji zmian. Propozycje można zapisywać i wrzucać do skrzynki umieszczonej przy gazetce. Nowy KODEKS zostanie przedstawiony również na gazetce oraz na stronie naszej szkoły.

ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ DO AKCJI.

Katarzyna Fredyk