SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

 

Regulamin konkursu pod tytułem Pij mleko będziesz wielki”.

Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 41.

Cele konkursu:

  • Zachęcenie dzieci do codziennego spożywania mleka i produktów mlecznych.
  • Wzmacnianie działań edukacyjnych w zakresie umiejętności plastycznych.

Forma pracy:

Praca plastyczna , technika dowolna , format pracy dowolny. Prace należy podpisać na odwrocie.

Termin oddawania prac organizatorowi upływa 08 listopada 2013 roku.

Na zwycięzców czekają upominki!

                                                                                                                                 Zapraszamy!  

                                                                              Organizatorki pani mgr Marzena Jelińska

                                                                                                                  mgr Sylwia Przybysz