SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

logo

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl
W 2015 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" przekazało naszej placówce 3143 zł. Kwota ta pozwoliła zakupić nowy Sztandar szkoły.

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA O OBIADACH

 

Szanowni Państwo,

Przedpłatę na obiady za czerwiec 2017 roku w wysokości 37,80(14 obiadów x 2,70 zł) można wpłacić na konto szkoły: 35 1240 6452 1111 0010 4797 2132 Pekao SA w terminie 1-6 czerwca 2017 roku (data wpływu na konto szkoły)Osoby, które nie opłaciły obiadów w terminie lub zalegają z opłatą z poprzedniego miesiąca, nie będą otrzymywały obiadów do czasu uregulowania płatności. Odpisy można zgłaszać nie później niż na dwa dni robocze przed końcem miesiąca (zgłaszamy nieobecność powyżej 3 dni). Jeżeli rezygnujemy z obiadów w przyszłym miesiącu - zgłaszamy na koniec obecnego miesiąca (niezgłoszenie rezygnacji skutkuje obciążeniem kosztami obiadów w następnym miesiącu). Osoby, które mają odpisy lub nadpłaty proszone są o uzgodnienie wpłacanej kwoty z intendentem. Proszę o niewpłacanie przypadkowych kwot za obiady.

 

Marzena Kowalewska
- intendentka szkoły