SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl
W 2015 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" przekazało naszej placówce 3143 zł. Kwota ta pozwoliła zakupić nowy Sztandar szkoły.

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA O OBIADACH

 

Szanowni Państwo,

Przedpłatę na obiady za grudzień 2017 roku w wysokości 43,20(16 obiadów x 2,70 zł) wpłacamy na konto szkoły: 35 1240 6452 1111 0010 4797 2132 Pekao SA w terminie 1-8 grudnia 2017 roku (data wpływu na konto szkoły). Dzieci na obiad można zapisywać u intendenta w sekretariacie szkoły. Osoby, które nie opłaciły obiadów w terminie nie będą otrzymywały posiłków do czasu uregulowania płatności. Odpisy można zgłaszać nie później niż na dwa dni robocze przed końcem miesiąca (zgłaszamy nieobecność powyżej 3 dni). Jeżeli rezygnujemy z obiadów w przyszłym miesiącu - zgłaszamy to na koniec obecnego miesiąca (niezgłoszenie rezygnacji skutkuje obciążeniem kosztami obiadów w następnym miesiącu). Osoby, które mają odpisy lub nadpłaty proszone są o uzgodnienie wpłacanej kwoty z intendentem. W tytule przelewu wpisujemy: imię nazwisko dziecka, za jaki miesiąc i nr obiadowy. Proszę, żeby nie wpłacać przypadkowych kwot za obiady.

mgr inż. Marzena Kowalewska
- intendentka szkoły