SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

pko sko 950x200 male

 

 

 

NAPRAWDĘ … WARTO BYĆ DOBRYM!

 

 

Nasza szkoła przystąpiła do  akcji WARTO BYĆ DOBRYM jako jedna z 1500 placówek w całej Polsce. Akcja, która wymyślona i organizowana  przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" ma na celu promowanie dobrej postawy wobec drugiego człowieka,  zwierząt, świata oraz ukazanie, że dobro może być „zaraźliwe”. Dzieci w ramach  akcji realizują zadania na trzech płaszczyznach:

  • Pomoc drugiemu człowiekowi.
  • Zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły,  społeczność lokalną.
  • Działania globalne na rzecz  praw człowieka i ochronę środowiska.

Dzieci na lekcjach religii  oraz na godzinach wychowawczych zostały zapoznane z regulaminem akcji i  zachęcone do udziału w niej.  Nagrodą główną jest rower marki KROSS  wartości ok. 1000 zł. W losowaniu wezmą udział  przedstawiciele każdej klasy (po jednym uczniu ). Finalistą może zostać ta  osoba, która wykaże się największą ilością spełnionych dobrych uczynków. Finał nastąpi 2 czerwca  2012 roku podczas festynu rodzinnego. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji. Formularze zgłoszeniowe można pobierać  swoich wychowawców bądź u nauczycielek religii.

  Gabriela Grzesińska   - nauczycielka religii