SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

pko sko 950x200 male

 

 

 

ROK SZKOLNY 2011/2012 – ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ

 

Rola

Szkoły z Pasją mają na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i  możliwości, rozwoju każdego ucznia. Szkoła Rok to nie tylko lekcje. Szkoła  umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych  przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty  szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania,  współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych,  wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.       Jedną z organizacji pozarządowych, z którą nasza szkoła  nawiązała współpracę jest Polska Akcja Humanitarna. W ramach współpracy  włączyliśmy się m.in. w projekt nazwany Akcja Edukacja. Jego celem jest pomoc  wszystkim tym, którzy nie mają dostępu do nauki. „Już ponad 25  tysiącom uczniów i studentów z Afganistanu, Sri Lanki, Birmy i Iraku  stworzyliśmy możliwość zdobywania edukacji. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w  której każdy człowiek miałby możliwość korzystania z przysługującego mu prawa  do nauki i rozwoju. Dostęp do edukacji oznacza nie tylko zdobywanie wiedzy. To  stworzenie ludziom możliwości zapewnienia sobie dłuższego, bezpieczniejszego i  godnego życia, niezależnego od pomocy zewnętrznej. Wierzymy, że wykształceni i  bezpieczni ludzie będą tworzyli bezpieczny i bardziej przyjazny świat.
    Wy też możecie  pomóc! Przyłączcie się do Akcji Edukacja.”
Wszyscy uczniowie,  a także rodzice, będą mieli okazję do aktywnego włączenia się w tę akcję.  Podczas zebrań 17 kwietnia br., będą przez naszych uczniów sprzedawane ołówki w  cenie 2 zł, i długopisy w cenie 3 zł. Cały dochód zostanie przekazany do PAH z  przeznaczeniem na Akcję edukację. Z góry dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

 

Gabriela Grzesińska   - nauczycielka religii