SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

pko sko 950x200 male

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM ZACHĘCAJĄCY DZIECI DO CZYTANIA

 

Biblioteka naszej  szkoły skorzystała z propozycji Pizza Hut, dotyczącej podniesienia wskaźników  czytelnictwa. Niniejszym  zamieszczamy regulamin Pizza Hut oraz   obowiązujące w naszej bibliotece zasady tego programu.

Życzymy przyjemnej  lektury i … smacznej pizzy!
Nauczyciele bibliotekarze

 

ZASADY PROGRAMU PIZZA HUT BOOK  IT!

Każdy  uczeń z klasy zgłoszonej do programu Book It otrzymuje indywidualną kartę Pizza  Hut Book It, która pozostaje w szkolnej bibliotece celem odnotowania kolejnych  wypożyczeń. Po  przeczytaniu 5 książek uczeń otrzymuje specjalny kupon, do którego musi zabrać ze sobą 5,90 zł, aby otrzymać 1 małą pizzę w  restauracji Pizza Hut (Fokus Park).

KUPON + Twoje 5,90 zł = MAŁA PIZZA

Każde 5 książek, to kolejny kupon!   Lista  tytułów (dostosowana do wieku i umiejętności czytelniczych) może być sugerowana  przez nauczycieli bibliotekarzy.   Uczniowie  są zobowiązani do przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej. Najlepsza  w tej akcji klasa wygrywa wspólne wyjście na małą pizzę.
Dodatkowe  informacje na terenie szkoły można uzyskać u nauczycieli bibliotekarzy.

                                                                                               

REGULAMIN KONKURSU "BOOK IT"

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1  
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa  się akcja „Book it”

§ 2  
Organizatorem  konkursu „Book it” jest restauracja Pizza Hut Focus Park, ul. Jagiellońska  39-47, 85-097 Bydgoszcz, zwana dalej Organizatorem.

§ 3  
Akcja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej  Polskiej dla uczniów szkół podstawowych pierwszego i drugiego etapu  edukacyjnego (klasy I-VI).

II. CELE KONKURSU

§ 4  
Głównym celem akcji „Book It” jest przyczynienie się  do propagowania misji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych.

III. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5  
Uczestnikami akcji mogą zostać uczniowie klas I-VI  szkoły podstawowej.

§ 6  
Akcja trwa od 1  września 2011 do 08 lutego 2012. Do 08 lutego koordynatorzy konkursu z ramienia szkoły zobowiązani są  nadesłać wyniki konkursu ze swojej szkoły do koordynatora konkursu z ramienia  Pizza Hut.    

§ 7
Celem akcji jest przeczytanie jak  największej liczby książek przez uczniów. Liczbę tę weryfikuje koordynator z  ramienia szkoły na podstawie danych udostępnionych przez bibliotekę szkolną. W  akcji brane są pod uwagę tylko i wyłącznie książki wypożyczone  i przeczytane z biblioteki szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.  Książki przeczytane prywatnie, wypożyczone z biblioteki miejskiej itd. nie  wliczają się do wyniku konkursowego. Nauczyciel prowadzący dokonuje wpisów w dzienniczkach  potwierdzając je indywidualnym podpisem oraz specjalnym stemplem szkoły.  Nauczyciel czuwa nad akcją pod katem merytorycznym. Uczniowie, aby móc  uczestniczyć w programie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu biblioteki  szkolnej.

   § 8  
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem  decyduje Organizator konkursu.

 

 

PODSUMOWANIE AKCJI CZYTELNICZEJ PIZZA HUT

Nadszedł czas na podsumowanie akcji czytelniczej  organizowanej przez nauczycieli bibliotekarzy naszej szkoły wraz z Pizzą Hut.   Formalnie współzawodnictwo w ramach akcji zostało zakończone  po I semestrze. Wygrała klasa 3 a, której wychowawcą jest mgr Grażyna  Kwiatkowska. Gratulujemy!   Nagrodą była wizyta w Pizza Hut – Fokus : pyszne pizze do  wyboru plus dowolne napoje.   Mniamm!!!!!

Informujemy, że kupony nadal będą wręczane uczniom  indywidualnie (do wyczerpania zapasów lub do końca maja). Ważność kuponów  - do zakończenia bieżącego roku szkolnego!

Biblioteka naszej szkoły skorzystała z propozycji Pizza Hut,  dotyczącej podniesienia wskaźników czytelnictwa. Niniejszym zamieszczamy  regulamin Pizza Hut oraz obowiązujące w naszej bibliotece zasady tego  programu.